Voi©e nieuws

Videopresentatie van onderwijsproject Federatie

Friday, July 29, 2022

De Federatie Auteursrechtbelangen heeft in de afgelopen jaren een veelzijdig pakket aan gratis onderwijsmateriaal voor de groepen 7 en 8 basisonderwijs laten ontwikkelen, waarin het belang van auteursrecht is verpakt in actuele thema's passend in het aandachtsgebied mediawijsheid. Om te laten zien hoe dit is aangepakt en onder de aandacht van de juffen en meesters wordt gebracht, is een video gemaakt.

In de media

Bestuurders illegale IPTV BV's schikken met BREIN voor 115.000 euro

Thursday, July 28, 2022

BREIN trof een schikking met de bestuurders van een viertal BV's die door de rechter persoonlijk aansprakelijk zijn gevonden voor hun inbreukmakende handel in voorgeïnstalleerde mediaboxen en IPTV-abonnementen. De schikking ter finale kwijting is voor 115.000 euro waarvan een deel voorwaardelijk. Bron: Stichting BREIN

Verschuldigde licentievergoeding moet worden betaald

Thursday, July 28, 2022

Ktr. Rb. Gelderland 20 juli 2022; ECLI:NL:RBGEL:2022:3641 (eisers tegen gedaagde) Eiser 1 is de enige organisatie in Nederland die toestemming heeft verkregen tot het als bedrijf zonder winstoogmerk bemiddelen inzake het muziekauteursrecht. Eiser 2 is aangewezen als rechtspersoon die exclusief belast is met de inning en verdeling van de in artikel 7 WNR bedoelde vergoedingen. Gedaagde heeft een café waar hij muziek laat horen aan publiek. Bron: IE-Forum

Sena wil constructief samenwerken met (dance)evenementen

Monday, July 25, 2022

Eind november vorig jaar kwam er een einde aan een lange en slepende juridische procedure tussen organisatoren van (dance)evenementen en Sena over de openbaarmaking van materiaal waar naburig recht op rust. Dat betekent dat organisatoren nu een deel van de recette moeten reserveren voor de afdracht aan Sena.

Bijna de helft minder Britse artiesten op Europese festivals na Brexit

Friday, July 22, 2022

Britse bands en artiesten staan tijdens het eerste festivalseizoen na de Brexit een stuk minder vaak op Europese festivals. Best For Britain, een organisatie die campagne voerde tegen het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, rekende uit dat er dit jaar 45 procent minder Britse namen op festivalaffiches staan ten opzichte van 2017 tot en met 2019. Bron: Nu.nl

Warner Music Group gaat gebruikmaken van royaltiessysteem SoundCloud

Thursday, July 21, 2022

Warner Music Group gaat gebruikmaken van het fan-powered royaltiessysteem van SoundCloud. Hierdoor worden inkomsten voor Warner Music Group-artiesten op het streamingsplatform niet meer verhoudingsgewijs uitgekeerd, maar op basis van luistercijfers per artiest. Bron: Tweakers

Aanbieder illegale IPTV schikt voor 70.000 euro

Thursday, July 21, 2022

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens die BREIN vorig jaar april via een vonnis van de Rabobank verkreeg, leidden tot de identificatie van een Nederlandse aanbieder van illegale IPTV woonachtig in Zuid Amerika. Die gaf aanvankelijk geen gehoor maar koos er uiteindelijk voor te schikken nadat Brein in juni en december gerechtelijke procedures tegen hem aanspande. Bron: Stichting BREIN

> MEER NIEUWS