Voi©e nieuws

In memoriam Cees Vervoord (18 maart 1948 - 8 juli 2021)

Thursday, July 15, 2021

Deze week is in besloten kring afscheid genomen van Cees Vervoord, die op 8 juli op 73-jarige leeftijd is overleden. Vele mensen in en buiten de muzieksector en de wereld van auteursrechten zullen dierbare herinneringen hebben aan deze aimabele en markante persoonlijkheid.

In de media

Commissie Auteursrechten VNO-NCW en MKB Nederland en Sena sluiten convenant over RAAP-toeslag

Tuesday, July 27, 2021

Het RAAP-PPI arrest van het Europese Hof van Justitie, waarbij is bepaald dat individuele lidstaten geen wederkerigheid mogen eisen, heeft geleid tot een wetswijziging in Nederland per 1 januari 2021. Over de gevolgen van deze wetswijziging voor rechthebbenden en muziekgebruikers en om langdurige juridische procedures te voorkomen zijn de Commissie Auteursrechten ("CAR") en Sena met elkaar in gesprek getreden. Bron: Sena

BREIN pakt uploads stripbladen en -boeken aan

Friday, July 16, 2021

Recent schikte BREIN met een persoon die een faciliterende rol speelde in de ongeautoriseerde digitalisering en ter beschikking stelling van stripbladen en -boeken, met name op usenet. Bron: Stichting BREIN

Conclusie A-G EU Hof in de zaak Polen tegen Parlement en Raad - Uploadfilter niet in strijd met vrijheid van meningsuiting

Thursday, July 15, 2021

Volgens de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie is de zogenaamde 'uploadfilter' niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Op grond van artikel 17 van de DSM-richtlijn zijn online deelplatformen verplicht om geüploade beschermde content te monitoren en te filteren ten behoeve van de rechthebbenden van deze beschermde content. Bron: IE-Forum

Nieuwsmedia onderzoeken gezamenlijk beheer uitgeversrecht

Wednesday, July 14, 2021

Twaalf Nederlandse mediaorganisaties onderzoeken de mogelijkheid voor een gezamenlijke exploitatie van het uitgeversrecht.Op 7 juni 2021 trad het uitgeversrecht in werking. Met de implementatie van de Europese auteursrechtrichtlijn wordt het voor nieuwsmedia mogelijk om meer controle te krijgen over de verspreiding van hun online nieuwscontent en oneigenlijk gebruik van de content te voorkomen.

135 miljoen extra voor ondersteuning van de evenementensector

Wednesday, July 14, 2021

Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor ondernemers die een evenement moeten afblazen vanwege de coronamaatregelen. De bestaande Garantieregeling Evenementen wordt daarom op een aantal punten uitgebreid. Zo gaat het maximale subsidiebedrag van 80% naar 100% van de gemaakte kosten, verlengt het kabinet de termijn om een aanvraag in te dienen, en vallen kosten die gemaakt zijn voor artiesten van buiten de EU ook onder de regeling. Bron: Ministerie van OCW

Auteursrecht en platformaansprakelijkheid: YouTube moet wat het al doet

Tuesday, July 13, 2021

Dit blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube & Cyando), in twee gevoegde zaken van een componist tegen YouTube en van uitgever Elsevier tegen de aanbieder van het opslag- en deelplatform 'Uploaded'. Dat roept de vraag op wat die 'passende technische maatregelen' zijn.

> MEER NIEUWS