Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

Veroordeling Ziggo tot schadevergoeding: openbaart filmwerken zonder toestemming Lira

donderdag 15 november 2018

Gerechtshof Amsterdam 13 november 2018, IEF 18104; ECLI:NL:GHAMS:2018:4101 (Ziggo tegen Lira) Auteursrecht. Betreft tv- en radio doorgifte van (film)werken van bij Lira en zusterorganisaties van Lira aangesloten auteurs in de periode 1 oktober 2012-31 december 2014.

Wetenschappers protesteren tegen plan open access

woensdag 14 november 2018

Open acces wordt al in 2020 een voorwaarde voor wetenschapsfinanciers als NWO om subsidie toe te kennen. Dat is de kern van Plan S, opgesteld door speciale EU-gezant Robert Jan Smits. De grote onderzoeksfinanciers in elf Europese landen hebben afgesproken dat ze vanaf die datum alleen nog onderzoek financieren dat leidt tot publicaties in open-accesstijdschriften.

EU maakt mogelijkheid btw-verlaging e-publicaties officieel

woensdag 14 november 2018

x

YouTube overweegt videoblokkade in Europa wegens nieuwe wet

dinsdag 13 november 2018

De CEO Susan Wojcicki van YouTube waarschuwt voor grote negatieve gevolgen van het nieuwe Europese auteursrecht, waar het omstreden 'uploadfilter' onder valt. Wojcicki waarschuwt in een open brief voor "onbedoelde consequenties" van artikel 13. Dat onderdeel van de herziening van het Europese auteursrecht wordt ook het 'uploadfilter' genoemd. Die naam is door tegenstanders bedacht, omdat de nieuwe wet vereist dat sites als YouTube en Facebook licenties hebben op al het materiaal dat zij tonen.

BREIN stopt verkoper e-readers met illegale e-books

maandag 12 november 2018

Afgelopen week schikte BREIN met een man uit Utrecht die via Marktplaats e-readers met illegale kopieën van e-books verkocht. Onderzoek wees uit dat de man tot wel 400 van de allernieuwste boeken op de e-readers plaatste en op verzoek ook boeken toevoegde. Het betrof e-readers van zowel Sony als Kindle en prijzen varieerden tussen de 75 en 90 euro. Hij werd snel door BREIN opgemerkt en is dus ook snel gestopt.

Bestuur StOPnl besluit tot intrekken bezwaar

vrijdag 9 november 2018

x

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.