Het gemak van collectief beheer

video

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

meer informatie

  Toezicht

  Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

  meer informatie

    Vergoedingen

    De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.

    meer informatie

    Klachten?

    Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

    meer informatie

    Nieuws van VOI©E

    Nieuwe dienst VOICE: beveiliging ledenportals met 2 factor authenticatie

    Wednesday, March 31, 2021

    In opdracht van VOI©E heeft 4net interactive, dat al voor diverse CBO's werkzaamheden uitvoert, een dienst ontwikkeld voor 2 factor authenticatie (2FA), die de VOI©E-leden kunnen inzetten voor betere beveiliging van hun ledenportals. In de toekomst kunnen hier nog additionele authenticatiemethoden aan worden toegevoegd.

    In de media

    Raad voor Cultuur: Investeer in cultuur voor iedereen

    Thursday, April 15, 2021

    Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Bron: Raad voor Cultuur

    EP-leden: Stop met het illegaal uitzenden van sportevenementen

    Wednesday, April 14, 2021

    Dit schendt de eigendomsrechten en het kan ook een veiligheidsrisico vormen voor gebruikers die mogelijk worden blootgesteld aan software die hun computer beschadigt of gegevensdiefstal, waaronder creditcardfraude.  Sportevenementen en copyright Sportevenementen komen op zichzelf niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, aangezien ze volgens de EU-auteursrechtwetgeving geen "werk" zijn, ook al zijn de opnamen van een sportevenement beschermd.

    Kabinet geeft Fieldlab Evenementen toestemming voor opschalen

    Tuesday, April 13, 2021

    Het kabinet heeft toestemming gegeven aan Fieldlab Evenementen om de komende twee maanden praktijktesten (evenementen) met meer bezoekers te organiseren. Bron: Ministerie van OCW

    RAAP/PPI en ATRESMEDIA, twee arresten en hun gevolgen

    Monday, April 12, 2021

    Behalve door corona werd Sena in de tweede helft van 2020 in beslag genomen door twee arresten van het Europese Hof van Justitie. Het betreft een Ierse en een Spaanse zaak, die beide wat stof deden opwaaien in de wereld van het naburig recht. Ook veel aangeslotenen werden door soms wat kort door de bocht geformuleerde analyses van de uitspraken gealarmeerd. Waar gaat het over? En wat zijn de gevolgen? Lees hier het artikel van Erik Thijssen in Performers Magazine 1-2021.

    Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

    Wednesday, April 7, 2021

    Nieuwsbericht | 07-04-2021 | 14:00Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Terwijl uit hetzelfde recente Europese onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom kan leiden tot een forse inkomensstijging voor ondernemers variërend van 68% voor mkb'ers tot 18% voor het grootbedrijf.

    Nog twee maanden tot de nieuwe auteursrechtregels voor online ingaan: wat verandert er?

    Wednesday, April 7, 2021

    Nieuwe regelgeving rondom het auteursrecht moet makers een betere onderhandelingspositie geven en zorgen voor een beter functionerende markt voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. De nieuwe regelgeving rondom auteursrecht en internet gaat in op 7 juni. Wat verandert er? Een betere onderhandelingspositie voor makers. Dat is een van de doelen die de 'Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt' voor ogen heeft.

    Auteursrecht.nl

    Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

    Onderwijs en auteursrecht

    In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

    Bedrijfsleven en licenties

    Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

    Erfgoedinstellingen

    Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij de Servicedesk Digitalisering Erfgoed. Deze faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.

    > Servicedesk Digitalisering Erfgoed