Voi©e nieuws

Toezichtrapport 2020 geeft positief beeld van de sector collectief beheer

Friday, October 8, 2021

Blijkens het rapport over 2020 van het CvTA is het collectief beheer nog meer transparant geworden, wordt tijdig uitgekeerd, zijn er nauwelijks klachten van rechthebbenden en betalingsplichtigen en bevindt het gemiddelde kostenpercentage zich ruim beneden de norm. Uiteraard ziet de toezichthouder altijd ruimte voor verdere verbetering.

In de media

ACM start marktverkenning naar de Platform-to-Business Verordening

Friday, October 22, 2021

De ACM gaat onderzoeken hoe online platformbedrijven omgaan met de regels uit de Platform-to-Business Verordening en tegen welke problemen ondernemers aanlopen die in deze markt actief zijn. Bron: ACM

Reuters: Facebook sluit voorlopige auteursrechtenovereenkomst af met Franse pers

Thursday, October 21, 2021

Facebook heeft een voorlopige auteursrechtenovereenkomst afgesloten met een Franse lobbygroep van nieuwsuitgevers. Dat schrijft Reuters. Volgens het persagentschap bereidt het bedrijf daarmee de weg om voor nieuwscontent op zijn platformen te betalen.

Analyse Zelfevaluaties CBO's

Wednesday, October 20, 2021

Vorig jaar november is tijdens de jaarlijkse cbo bijeenkomst een aftrap gegeven aan de Zelfevaluatie cbo's. Het Zijlstra Center for Public control, Governance and Leaderschip uit Amsterdam heeft deze Zelfevaluatie begeleid. De cbo's hebben op verzoek eerst een zelfevaluatie gedaan inzake hun governancestructuur. Bron: CvTA

Sena benoemt Hendrik-Jan de Mooij tot voorzitter Raad van Toezicht

Monday, October 18, 2021

Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Hendrik-Jan de Mooij (1958) benoemd tot onafhankelijk Voorzitter van de Raad van Toezicht van Sena. Hij volgt Aleid Wolfsen op die twee termijnen van vier jaar Voorzitter van de Raad van Toezicht is geweest. Hendrik-Jan de Mooij is senior Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Bron: Sena

Duitse politie haalt illegaal iptv-netwerk offline

Friday, October 15, 2021

Na meer dan een jaar onderzoek heeft de Duitse politie een illegaal netwerk voor betaaltelevisie offline gehaald. Bij de actie zijn tien verdachten geïdentificeerd, onder wie de 34-jarige vermoedelijke leider van de groep achter het netwerk. Bron: Tweakers

Kamervragen Ellian (VVD) over de uitvoering van de motie Van Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

Wednesday, October 13, 2021

Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de motie Van Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen. 1. Hoe ver bent u met de uitvoering van de motie Van Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen en wanneer mag de Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45d lid 2 Auteurswet verwachten? Bron: Tweede Kamer

> MEER NIEUWS