Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

"NPO staat open voor samenwerking rond hoogstaande dramaseries"

donderdag 16 januari 2020

x

Deense hoogste rechter houdt celstraf beheerder Popcorn Time-infosite in stand

woensdag 15 januari 2020

De hoogste Deense rechterlijke instantie heeft een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf voor de beheerder van een informatiewebsite over de Popcorn Time-dienst in stand gehouden. Volgens de hoogste rechter kreeg hij in 2015 terecht een celstraf van zes maanden.De man achter PopcornTime.dk legde zijn zaak voor aan de hoogste rechter, maar deze hield het oordeel van de twee lagere rechtbanken in stand, meldt Torrentfreak.

Waarde Nederlandse muziekexport 2018 bedraagt ruim 216,5 miljoen euro

woensdag 15 januari 2020

Waarde Nederlandse muziekexport 2018 bedraagt ruim 216,5 miljoen euro De waarde van de Nederlandse muziekexport is in 2018 gegroeid naar ruim 216,5 miljoen euro, in absolute getallen ruim 15 miljoen meer dan in 2017. De stijging van 7,53 % is de grootste die er sinds 2014 is genoteerd. Bij het allereerste onderzoek in 2004 werd nog een waarde van 31,6 miljoen gerealiseerd.

Audiovisuele sector presenteert Intentieverklaring Fair Practice Code

dinsdag 14 januari 2020

x

Victor Eiff vertrekt bij CvTA

maandag 13 januari 2020

Victor Eiff heeft besloten om per 1 april 2020 zijn carrière buiten het CvTA voort te zetten. De periode tot 1 april zal Victor zich inzetten voor een goede overdracht van werkzaamheden. Alexandra van Ouwerkerk neemt inmiddels de taken waar als directeur en secretaris van het CvTA. Het emailadres van Alexandra van Ouwerkerk is a.vanouwerkerk@cvta.nl. Op een nader te bepalen tijdstip vindt er een afscheidsbijeenkomst plaats.

Kunsthandel moet volgrechtvergoedingen betalen aan Pictoright

maandag 13 januari 2020

13. De kantonrechter oordeelt als volgt. Partijen zijn in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat Pictoright het recht heeft om van [gedaagde 1] c.s. een rapport van een accountant te verlangen. Hieraan hebben partijen geen nadere voorwaarden verbonden. Nu [gedaagde 1] c.s. niet heeft betwist dat zij geen volledige opgave heeft gedaan van alle door haar gekochte en verkochte werken waarop het volgrecht rust, heeft Pictoright er belang bij dat [gedaagde 1] c.s.

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.