Voi©e nieuws

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet auteurscontractenrecht naar Tweede Kamer

Friday, May 10, 2024

Op 15 april is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Auteurscontractenrecht bij de Tweede Kamer ingediend. De Federatie Auteursrechtbelangen heeft de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer per brief om een voortvarende behandeling van het ingediende wetsvoorstel gevraagd met het oog op een spoedige inwerkingtreding daarvan.

Steunfonds Rechtensector Fase III afgerond met steun aan achttienduizend makers

Friday, May 10, 2024

Alle creatieve projecten die gesteund zijn met gelden uit de derde fase van het Steunfonds Rechtensector zijn inmiddels afgerond. Via de zes deelnemende collectieve beheersorganisaties - BumaStemra, Sena, Pictoright, NORMA, Lira en VEVAM - en hun fondsen voor sociale, culturele en educatieve projecten zijn met de steun van OCW circa achttienduizend makers en uitvoerende kunstenaars bereikt. Dit keer was er bij alle deelfondsen extra aandacht voor jonge, startende makers.

In de media

ACM: meer onderzoek nodig naar overname RTL door DPG

Friday, May 17, 2024

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen overname van RTL Nederland (RTL) door DPG Media (DPG). Door de overname zou een mediabedrijf ontstaan met een groot aanbod op televisie, video streaming, radio, dagbladen en online nieuws. Op basis van marktonderzoek ziet de ACM mogelijke nadelige gevolgen van de overname voor de omvang, kwaliteit en pluriformiteit van het algemene nieuwsaanbod aan consumenten. Bron: ACM

BumaStemra betaalt recordbedrag uit aan muziekmakers in 2023

Friday, May 17, 2024

De bedragen die BumaStemra jaarlijks uitbetaalt blijven stijgen. Zo ook in 2023, toen de organisatie voor muziekauteursrecht ruim 251 miljoen euro aan haar tekstschrijvers, componisten en uitgevers van muziek uitbetaalde. De cijfers zijn woensdag 15 mei gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering van BumaStemra. Bron: BumaStemra

KBb, CPNB en GAU zeer bezorgd over voorgenomen verhoging van het btw-tarief op boeken

Thursday, May 16, 2024

GAU, KBb en CPNB zijn zeer bezorgd over de voorgenomen verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% op boeken per 1 januari 2026. Dit zal tot een prijsverhogingen leiden en een daling van de verkoop. En dat in een tijd waarin het belang van lezen door iedereen onderkend wordt en de leesvaardigheid onder druk staat. In het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord staat zelfs dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt. Bron: GAU Mediafederatie

Aanpassing Wet versterking auteurscontractenrecht biedt makers te weinig houvast

Tuesday, May 14, 2024

Persbericht 14 mei 2024 Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties van auteurs en artiesten, roept de Tweede Kamer op tot verdere aanscherping van het Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht. Het ingediende wetsvoorstel is helaas niet het gedroomde middel om de marktongelijkheid in de culturele sector aan te pakken, terwijl dit wel het doel is van de wet.

KHN en Videma maken afspraken over vertonen EK-wedstrijden op het terras

Friday, May 10, 2024

De reguliere doelgroeplicentie van Videma is voldoende als je voetbal wilt uitzenden op het terras, mits de televisieschermen 'naar binnen' zijn gericht waardoor mensen die zich niet op het terras bevinden de beelden niet kunnen zien. Zijn de schermen wel naar binnen gericht maar is de ruimte op je terras groter dan je 'binnenruimte', dan kan het zijn dat je een aanvullende (reguliere) licentie moet afnemen. Bron: KHN

Antwoorden op Kamervragen over nieuwssites met pro-Chinese desinformatie

Wednesday, May 8, 2024

Antwoorden Staatssecretaris Van Huffelen op vragen van Piri en Kathmann (GroenLinks-PvdA).

> MEER NIEUWS

Inzicht in de collectieve geldstromen
Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden

Wegwijzer voor ondernemers


Collectief beheer in 2 minuten


zie ook: