Het gemak van collectief beheer

video

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

meer informatie

  Toezicht

  Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

  meer informatie

    Vergoedingen

    De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.

    meer informatie

    Klachten?

    Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

    meer informatie

    Nieuws van VOI©E

    Prachtig Jaarrapport Toezicht 2019

    Friday, January 15, 2021

    Een zeer laag aantal klachten, kosten ruim onder de kostennorm, verdere verbetering van transparantie en een relatief hoog tempo van verdelen, zo blijkt uit het jaarrapport toezicht 2019 van het College van Toezicht dat in december vorig jaar verscheen. Resultaten waarop de VOI©E-leden trots mogen zijn, al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.

    VOI©E Governance Code 2021

    Friday, January 8, 2021

    De VOI©E-ledenvergadering heeft op 7 december 2020 een nieuwe governance code vastgesteld die per 1 januari 2021 in werking is getreden. De code vervangt de Richtlijnen voor goed bestuur en integriteit uit 2011.

    VOI©Email jaaroverzicht 2020

    Wednesday, December 23, 2020

    In dit jaaroverzicht vindt u een selectie van het belangrijkste nieuws in VOI©Email in het jaar 2020.

    In de media

    Veel vragen over filmwereld in en na coronatijd: 'Waar laat je je film?'

    Friday, January 22, 2021

    De kans is groot dat Nederlandse filmmakers komende zomer massaal weer aan het werk gaan. Maar hoe ziet de filmwereld er na corona uit? Volgens Anton Scholten, voorzitter van de Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF), is er sprake van een stuwmeer van niet-uitgebrachte films. Bron: Nu.nl

    Kabinet schiet festivals en evenementen te hulp met garantiefonds van 300 miljoen

    Thursday, January 21, 2021

    Het demissionaire kabinet stopt zeker 300 miljoen euro in een garantiefonds om het organiseren van culturele en andere grote evenementen weer op gang te brengen. Het is bedoeld voor muziekfestivals, zakenbeurzen of sportwedstrijden die na 1 juli worden gehouden en minimaal drieduizend bezoekers trekken. Bron: Volkskrant

    Kamerbrief uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

    Thursday, January 21, 2021

    De ministers Van 't Wout, Hoekstra, Koolmees en staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief informeren de Tweede Kamer over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Onder meer: evenementen pag. 19; cultuur en media pag. 21. Bron: Ministerie van EZK

    Google sluit deal met Franse uitgevers over auteursrechten

    Thursday, January 21, 2021

    Google gaat in Frankrijk betalen voor het gebruik van berichten van nieuwsredacties en uitgeverijen. Daarover heeft het, op aandringen van de Franse mededingingswaakhond, een overeenkomst bereikt met een van de grootste Franse media-organisaties. Het gaat om een deal met de uitgever Alliance de la Presse d'Information Générale, waar bijna 300 titels onder vallen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt en over aparte licenties voor titels van deze uitgever wordt nog steeds gesproken.

    NMUV en VMN benoemen Davo van Peursen tot directeur

    Thursday, January 21, 2021

    De uitgeversverenigingen NMUV en VMN hebben Davo van Peursen met ingang van januari 2021 benoemd tot directeur. Hij volgt Ad Heskes op, die de organisatie in juli vorig jaar verliet. Davo van Peursen: "Muziekuitgevers vormen een belangrijk onderdeel binnen het muzikale eco-systeem: zij ondersteunen auteurs in verschillende fases in hun carrière. Uitgevers zetten daartoe dagelijks hun expertise in op verschillende gebieden, als schakels in het creatieve proces.

    Online editie ESNS 2021 overtreft ambitieuze verwachtingen

    Sunday, January 17, 2021

    Online editie ESNS 2021 overtreft ambitieuze verwachtingen De online editie van ESNS heeft alle verwachtingen overtroffen; zowel het festival- als conferentieplatform is wereldwijd massaal bezocht door muziekliefhebbers en professionals uit 124 verschillende landen. Ingegeven door de huidige veiligheidsmaatregelen, vond de vijfendertigste editie van ESNS digitaal plaats.

    Auteursrecht.nl

    Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

    Onderwijs en auteursrecht

    In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

    Bedrijfsleven en licenties

    Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

    Erfgoedinstellingen

    Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij de Servicedesk Digitalisering Erfgoed. Deze faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.

    > Servicedesk Digitalisering Erfgoed
    © Copyright 2020 by Vanjaro