Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

Inbreuk auteursrecht Eredivisie ook al is vertoning niet op initiatief van gedaagde

donderdag 12 juli 2018

4.2 Het verweer van gedaagde dat zijn klanten de Wedstrijdbeelden op eigen initiatief met hun mobiele telefoon naar de televisie hebben gestreamd, maakt voor het voorgaande niet anders. Dat het initiatief tot het vertonen van de beelden niet uitgaat van gedaagde zelf, maar van zijn klanten, neemt niet weg dat het gedaagde is die bepaalt of de vertoning van de beelden in zijn cafe wordt toegestaan/toegelaten.

Stichting Brein breidt aanpak uit naar 'frequente' illegale seeders

donderdag 12 juli 2018

Stichting Brein richt zijn vizier op een bredere groep internetpiraten dan alleen de 'eerste en grote uploaders'. Door de inzet van eigen opsporingssoftware moeten ook 'frequente' seeders in beeld komen.

'Het internet zoals we het vandaag kennen, kan er op het einde van het jaar al niet meer zijn'

woensdag 11 juli 2018

Met een meerderheid van 318 stemmen tegen 278 heeft het Europees Parlement het voorstel voor de nieuwe auteursrechtenrichtlijn vorige week donderdag (5 juli) verworpen. Die richtlijn wil de versnipperde regelgeving betreffende de bescherming van auteursrechten aanpassen aan de digitale economie. De realiteit is immers dat het internet vandaag de belangrijkste marktplaats vormt voor de distributie van en de toegang tot auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Gerechtshof: Internet tussenpersoon moet klanten kunnen identificeren

dinsdag 10 juli 2018

Het Gerechtshof te Den Bosch oordeelde vandaag dat internet tussenpersoon Newsconnection dusdanige maatregelen moet nemen dat zij haar klanten kan identificeren en die gegevens moet verstrekken op verzoek van auteursrechtbeschermer BREIN. De tussenpersoon dient maatregelen te nemen, gericht op daadwerkelijke verificatie van haar klanten. Anonieme registratie om inbreuk te kunnen maken of te faciliteren, verdient geen recht op bescherming.

Het nieuwe Pictoright magazine nu online

zaterdag 7 juli 2018

Onlangs is het nieuwe Pictoright magazine bij onze aangeslotenen op de mat gevallen. Met in deze editie: een terugblik op de jaarvergadering, nieuwe Europese regels en wetgeving en een uitgebreid artikel over auteursrecht voor erfgenamen. Wat gebeurt er met je auteursrecht na je overlijden? Hoe kun je alles goed regelen? Je wilt toch liever een gedrukt exemplaar hebben? Stuur ons een mailtje en we sturen je er een toe.

Europarlement stemt voorlopig tegen copyrightplan

donderdag 5 juli 2018

Het Europees Parlement heeft vandaag met een kleine meerderheid tegen de EU-plannen gestemd om de wetgeving rond het auteursrecht aan te scherpen. Het voorstel wordt nu aangepast. In september wordt naar alle waarschijnlijkheid opnieuw gestemd. 318 Europarlementariërs stemden donderdagmiddag tegen de plannen, terwijl 278 leden voor stemden. De overige 31 leden onthielden zich van hun stem.

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.