Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Dutch FilmWorks in beroep om gegevens illegale downloaders te achterhalen

vrijdag 15 februari 2019

x

ACM onderzoekt of kwetsbare zzp'ers collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers mogen maken

vrijdag 15 februari 2019

x

Topman VodafoneZiggo: 'Betalen aan zender raakt achterhaald'

donderdag 14 februari 2019

x

Nederlandse muzieksector komt met landelijke Kindermuziekweek

woensdag 13 februari 2019

x

Anne de Jong: 'Ik kan mij geen wereld zonder Edison indenken'

maandag 11 februari 2019

x

'Britse tv-zenders wellicht uit de lucht in Europa bij harde brexit'

vrijdag 8 februari 2019

'Als Britse omroepen hun zaken niet op tijd geregeld hebben, dan zou dit kunnen gebeuren', zegt Dirk Visser, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht bij BNR Nieuwsradio. 'Ik ben zelf advocaat en we hebben al drie omroepen aan het bureau gehad die zeiden dat ze vanuit Engeland toch een probleem hebben.' Er bestaan Europese regels die zeggen dat als je binnen Europa uitzendt, dat je dan de uitzendrechten maar in één land hoeft te regelen bij de plaatselijke Buma/Stemra.

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.