Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

European Audiovisual Observatory releases new report on copyright licensing rules in the European Union

vrijdag 7 augustus 2020

x

AG HvJ EU: online platforms niet aansprakelijk voor onrechtmatige content

woensdag 5 augustus 2020

Als gebruikers van YouTube zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden, is het platform dan aansprakelijk? Deze vraag zal het Hof van Justitie op korte termijn beantwoorden. Vooruitlopend daarop concludeerde de Advocaat-Generaal dat platforms in beginsel niet aansprakelijk zijn. Online platforms en de aansprakelijkheid voor content van hun gebruikers (SOLV.nl) ECLI:EU:C:2020:586 (Recht.

Foto zonder toestemming op website

woensdag 5 augustus 2020

3.2. [gedaagde] heeft de foto zonder toestemming van [eiser] op twee websites openbaar gemaakt zonder daarbij de naam van [eiser] te vermelden. Zij heeft zodoende inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten en dat is onrechtmatig. Daarom kan [eiser] haar aanspreken voor schadevergoeding. [gedaagde] zegt dat er sprake was van een misverstand.

Neil Young stapt naar de rechter: Trump moet stoppen met gebruik muziek

woensdag 5 augustus 2020

Muzikant Neil Young klaagt de campagne van Donald Trump aan wegens vermeend illegaal gebruik van zijn muziek tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De zanger beweert dat zijn songs Rockin in the Free World en Devil's Sidewalk tijdens de recente rally van de president in Tulsa zijn gespeeld. Beide nummers zijn ook eerder tijdens Trumps campagne gebruikt.

Taylor Swift past merch voor 'folklore' aan na beschuldigingen van plagiaat

dinsdag 4 augustus 2020

'Folklore', het nieuwe album van Taylor Swift, kwam als een verrassing voor de hele wereld. Maar vooral voor het kledingmerk The Folklore, dat plots heel wat aandacht kreeg. De cardigan die Taylor Swift verkocht als merchandise voor het album, waarop het nummer cardigan te vinden is, werd zo ook even het onderwerp van een klein relletje over plagiaat.

Ontwikkeling methoden hardlooptrainingen geen eigen intellectuele schepping

dinsdag 4 augustus 2020

3.24. Het hof overweegt dat [appellant] in deze procedure niet heeft onderbouwd waarom zijn methode auteursrechtelijk beschermd zou zijn. Voor het aannemen van een auteursrecht moet sprake zijn van een werk dat een eigen intellectuele schepping van de maker is, die tot stand komt door de vrije creatieve keuzes die hij daarbij maakt en daarmee de uitdrukking vormt van zijn persoonlijkheid (HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798 (Painer).

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij de Servicedesk Digitalisering Erfgoed. Deze faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.