Voi©e nieuws

Protocol omgaan met gebruikers voor markt-cbo's

Friday, June 28, 2024

VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E hebben de gezamenlijk uitgewerkte en objectief toetsbare normen die zien op de relatie van de markt-cbo's met gebruikers en betalingsplichtigen opgenomen in een nieuw 'Protocol omgaan met gebruikers voor markt-cbo's'.

Goede resultaten voor VOICE en Federatie Auteursrechtbelangen

Friday, June 21, 2024

Het recent verschenen bestuursverslag 2023 van VOI©E en het jaarverslag 2023 van de Federatie Auteursrechtbelangen bieden een overzicht van de goede resultaten die met de gezamenlijke belangenbehartiging zijn bereikt.

In de media

ECLI:NL:HR:2024:1074 Hoge Raad, 12-07-2024, 22/02270, 22/02230

Friday, July 12, 2024

Intellectuele eigendom; auteursrecht. Thuiskopieregeling (art. 16c Aw). Is 'offline streaming copy' van auteursrechtelijk beschermd werk thuiskopie in de zin van art. 16c lid 1 Aw? Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU over uitleg van art. 5 lid 2, aanhef en onder b, en lid 5 Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG).

Nieuwsbrief CvTA - 11 juli 2024

Thursday, July 11, 2024

In deze nieuwsbrief kunt u kennisnemen van de eerste 'resultaten', in de vorm van een vereenvoudigde uitvraag voor ons Financieel Rapport Toezicht, de uitvraag naar de thema's en risico's voor het risicogerichte toezicht en de start van het klachten- en commentaren onderzoek. Uit het rapport Preventief Toezicht blijkt dat er nog veel (tijd)winst te behalen is met kortere doorlooptijden, betere communicatie en tijdige informatievoorziening. Bron: CvTA

IPTVpremium op zwart

Wednesday, July 10, 2024

Klanten van IPTVpremium zijn geld en toegang kwijt na offline halen illegale dienst.  In samenwerking met anti-cybercrime organisatie Irdeto, identificeerde BREIN de anonieme beheerder achter de dienst IPTVpremium die illegale IPTV-pakketten via internet verkocht. Bron: Stichting BREIN

ACM: Veel bedrijven voldoen nog niet aan Europese digitale wetgeving

Wednesday, July 10, 2024

Veel aanbieders van online diensten hebben hun zaken nog niet op orde als het gaat om de naleving van de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B). Dat blijkt uit een recente steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarbij de autoriteit enkele tientallen bedrijven onder de loep nam. Bron: ACM

Voltallige oppositie roept kabinet op btw-verhoging kranten in te trekken

Tuesday, July 9, 2024

In het Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring steunden alle oppositiepartijen een motie om de verhoging het btw-tarief op kranten en boeken in te trekken en te zoeken naar alternatieve dekking. Bron: NPD Nieuwsmedia

Lira, Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek tekenen nieuwe overeenkomst

Tuesday, July 9, 2024

Op 9 juli 2024 ondertekenden Lira, Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe overeenkomst. Deze maakt het online zetten van kranten en tijdschriften (periodieken) mogelijk, die niet meer in de handel zijn. Het is een nationale koepelovereenkomst geworden zodat ook andere Nederlandse erfgoedinstellingen kunnen toetreden. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2025. Bron: Lira

> MEER NIEUWS

Inzicht in de collectieve geldstromen
Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden

Wegwijzer voor ondernemers


Collectief beheer in 2 minuten


zie ook: