Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Trump dreigt social media met eind aan vrijstelling aansprakelijkheid

vrijdag 29 mei 2020

Het Witte Huis heeft de Federal Communications Commission (FCC) opgeroepen om te bepalen of sociale media aansprakelijk zijn voor inhoud die op hun platforms wordt geplaatst...

Aanvragen Noodfonds Muziek vanaf vandaag mogelijk

woensdag 27 mei 2020

Noodfonds Muziek Op 1 mei hebben wij samen met Sena het Noodfonds Muziek gelanceerd. Vanaf vandaag is het mogelijk om bij dit fonds een gift aan te vragen. Het fonds is in het leven geroepen voor rechthebbenden die het zwaarst getroffen zijn door de Coronacrisis. Rechthebbenden van Buma/Stemra die in 2018 of 2019 als componist of tekstschrijver minimaal € 290 en maximaal € 20.000 uit auteursrechtopbrengsten van Buma ontvingen of als uitgever in 2018 of 2019 minimaal € 2.900 en maximaal € 50.000.

OPINIE: de creatieve industrie geeft hoop, troost, ontspanning en een inkomen

woensdag 27 mei 2020

x

Voorwaarden Noodfonds Muziek en nieuwe tranche Sena Performers Muziekproductiefonds

woensdag 27 mei 2020

x

Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

woensdag 27 mei 2020

Nieuwsbericht | 27-05-2020 | 11:01De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro.

Steuntje in de rug voor digitaliseringsovereenkomsten Pictoright

dinsdag 26 mei 2020

Op 19 mei heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de procedure tussen Erfgoed Leiden en een Rotterdamse uitgever van prentbriefkaarten. Eerder was er al een vonnis in deze zaak geweest, waarover wij hebben bericht. Waar de uitgever in 2018 nog grotendeels in het gelijk was gesteld, ligt dat nu genuanceerder.

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.