Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

HvJ EU: Houder van internetaansluiting kan zich niet aan filesharing auteursrechtinbreuk onttrekken door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben

donderdag 18 oktober 2018

Artikel 8, leden 1 en 2, [InfoSoc-Richtlijn], gelezen in samenhang met artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, enerzijds, en artikel 3, lid 2,[Handhavingsrichtlijn], anderzijds, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling als in het hoofdgeding, zoals uitgelegd door de bevoegde nationale rechterlijke instantie, krachtens welke de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, daarvoor niet aan

Digitale eengemaakte markt: vlottere onlinetoegang tot Europese films dankzij register

donderdag 18 oktober 2018

Ter gelegenheid van de "Marché International du Film Classique" in Lyon presenteert commissaris Mariya Gabriel, belast met Digitale Economie en Samenleving, vandaag het prototype van een register van Europese films, een vlaggenschipinitiatief van de Digital4Culture-strategie en onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Sena probeert nieuwe datatechnologie uit tijdens ADE

woensdag 17 oktober 2018

x

Benoeming Cees van Steijn tot ad interim CEO en bestuurder van Buma/Stemra.

woensdag 17 oktober 2018

De Raad van Toezicht van Buma/Stemra benoemt Cees van Steijn per 29 oktober 2018 tot ad interim CEO en bestuurder voor een periode van een jaar. De benoeming volgt op het eerder aangekondigde vertrek van Wim van Limpt als CEO. Van Limpt legt zijn functie tijdens de Algemene ledenvergadering van 29 oktober neer.

Column: Game on, muziekliefhebbers

dinsdag 16 oktober 2018

De worsteling van de muziekbusiness met online is een bekende. Terwijl streamingdiensten de grootste blikvanger zijn, ontstaan er echter ook andere modellen waar uitgevers en muzikanten van profiteren. Zo meldde game-ontwikkelaar Rockstar onlangs dat gamers via GTA V en GTA Online - recente varianten van de uiterst succesvolle Grand Theft Auto-reeks - de afgelopen vijf jaar ruim 75 miljard minuten muziek hebben geluisterd via de spellen. En dat gaat niet om gamen en passief liedjes luisteren.

OpenRecht: pionier van openbare juridische content

maandag 15 oktober 2018

Openbare kennisbank OpenRecht lanceert volgende week zijn onlineplatform waar iedereen vrij toegang heeft tot juridische artikelen en annotaties met verwijzingen naar wetten, uitspraken en rapporten. De livegang van openrecht.nl is gepland in de week van 22 oktober, de International Open Access Week 2018. Open access houdt de gemoederen bezig, benadrukt Leo van der Wees, IT-jurist en secretaris van OpenRecht.

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.