Voi©e nieuws

Veel verbeterd in 15 jaar VOICE: tijd voor herijking toezicht

Friday, December 8, 2023

In de publicatie 15 jaar VOI©E, monitor 2008-2023, wordt een overzicht gegeven in drie tijdvakken waarin het collectief beheer is geprofessionaliseerd. Naar de mening van VOI©E is er dan ook alle reden om het wettelijk kader en toezichtbeleid te herijken.

Basisschool leerlingen krijgen weer voorlichting over auteursrecht via MediaMasters

Friday, November 24, 2023

Dit jaar hebben 188.000 leerlingen uit groep 7 en 8 meegedaan aan MediaMasters, een educatieve game die gespeeld wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid die liep van 10 t/m 17 november. Dat is weer meer dan vorig jaar, ruim de helft van alle groepen 7/8 in Nederland deed mee. De Federatie Auteursrechtbelangen heeft net als in voorgaande jaren weer 'mediamissies' (vragen) over auteursrecht aangeleverd die in deze game zijn verwerkt.

In de media

Pictoright dagvaardt Meta

Friday, December 8, 2023

De Nederlandse auteursrechtenorganisatie Pictoright heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram gedagvaard wegens auteursrechtinbreuk. Het bedrijf komt zijn wettelijke verplichtingen tegenover de door Pictoright vertegenwoordigde beeldmakers niet na. Pictoright vindt dat Meta een eerlijke vergoeding moet betalen voor het gebruik van beeld op hun social media-platforms.

Risico's van generatieve AI vereisen terughoudendheid in gebruik

Wednesday, December 6, 2023

De opkomst van generatieve AI-systemen versterkt bekende risico's van digitalisering, zoals discriminatie en onveiligheid. Daarnaast brengt de technologie nieuwe risico's met zich mee voor intellectueel eigendom en menselijke ontwikkeling. Het huidige en aangekondigde beleid moeten worden doorgelicht en aangescherpt. Bron: Rathenau Instituut

Benoeming staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tuesday, December 5, 2023

Mededeling van het Kabinet van de Koning: Zijne Majesteit de Koning zal, op voordracht van de minister-president, met ingang van de datum van zijn beëdiging, drs. S.P.R.A. van Weyenberg benoemen tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Staatssecretaris Van Weyenberg wordt op woensdagmiddag 6 december 2023 ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde beëdigd. Bron: Koninklijk Huis

Fair pay praktijkinstrumenten van zes ketentafels: vanaf nu te gebruiken!

Monday, December 4, 2023

Tien fair pay voorstellen van zes fairPACCT ketentafels zijn in consultatie geweest en op 27 november gepresenteerd aan stakeholders. De reacties waren positief, in een enkel geval heeft de input geleid tot een kleine technische wijziging. Dus vanaf nu zijn deze fair pay praktijkinstrumenten concreet te gebruiken! Bron: PACCT

Kim van Kooten wint Kees Holierhoek Scenarioprijs 2023

Monday, December 4, 2023

De Kees Holierhoek Scenarioprijs is op 1 december voor de 15e keer uitgereikt aan de scenarioschrijver van het beste Nederlandstalige scenario voor een tv-dramaserie. De vakprijs van € 15.000 ging dit jaar naar Kim van Kooten, schrijver van De verschrikkelijke jaren tachtig. Deze serie van de VPRO werd in 2022 uitgezonden. Bron: Auteursbond

Amerikaanse rechter wijst meeste claims af in rechtszaak tegen scraping door AI-kunstgenerators

Tuesday, November 28, 2023

Op 30 oktober heeft een federale rechter de meeste aanklachten afgewezen in een spraakmakende rechtszaak aangespannen door kunstenaars Sarah Andersen, Kelly McKernan en Karla Ortiz tegen Stability AI, Midjourney, en DeviantArt. De kunstenaars beschuldigden de generatieve AI-tool, Stable Diffusion, van auteursrechtinbreuk en dienden claims in wegens schending van het auteursrecht, recht op publiciteit, oneerlijke concurrentie en contractbreuk.

> MEER NIEUWS