Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

MODA (Muziek op de Agenda) op 30 november in teken van Nederlandse moderne klassieke muziek

vrijdag 17 november 2017

x

Politie haalt netwerk van honderden illegale modems uit de lucht

donderdag 16 november 2017

x

Motie GroenLinks en PvdA over collectief onderhandelen zzp'ers

donderdag 16 november 2017

x

"Laat onderwijs ook leenrecht betalen"

dinsdag 14 november 2017

Scholen zouden, evenals openbare bibliotheken, leenrechtvergoedingen moeten betalen, wil het leenrechtstelsel in de toekomst houdbaar blijven. Dat hebben Stichting Leenrecht en de Auteursbond maandag bepleit in een wetgevingsoverleg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het leenrechtstelsel in Nederland is gebaseerd op het idee dat auteurs recht hebben op een "billijke vergoeding" voor elk boek dat van hen wordt uitgeleend.

Debat op Radio 1: 'Stop subsidie voor popmuziek'

maandag 13 november 2017

'Popbands en -musici hoeven geen subsidie te krijgen van de overheid', stelde VVD Tweede Kamerlid Arno Rutte vandaag bij de behandeling van de cultuurbegroting.' Subsidie is schaars. Artiesten die niet hun eigen broek kunnen ophouden zijn niet populair genoeg en hebben geen recht op subsidie. Bron: NPO Radio 1

BREIN directeur Kuik: 'Het commerciële usenet stinkt'

maandag 13 november 2017

x

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.