toezicht

CBO's staan onder toezicht van rechthebbenden en onder wettelijk toezicht en voldoen aan de normen van het CBO-keurmerk en de VOI©E governance code
Toezicht door en namens rechthebbenden
Alle CBO’s staan in de eerste plaats onder toezicht van de rechthebbenden van wie zij de rechten uitoefenen. Zij hebben vanzelfsprekend belang bij een goede kostenbeheersing en snelle uitkering van gelden waar zij recht op hebben.

CBO-Keurmerk
De VOI©E-leden dienen jaarlijks de kwaliteit en transparantie van hun dienstverlening aan gebruikers en rechthebbenden aan te tonen door het CBO-Keurmerk te behalen. De CBO-Keurmerkcriteria bevatten hiervoor concrete en toetsbare normen. De jaarlijkse toetsing van deze criteria en normen wordt gedaan door het onafhankelijke Keurmerkinstituut.

VOI©E Governance Code CBO's
Onderdeel van het CBO-Keurmerk is dat de CBO zich moet houden aan de VOI©E Governance Code CBO's. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur van en toezicht op CBO’s. Door de code te hanteren laten de verantwoordelijke leidinggevenden en toezichthouders aan de buitenwereld zien welke visie zij op toezicht hebben en dat zij de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgen.

> lees meer
Wettelijk toezicht
Alle CBO's staan onder wettelijk toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten.

> lees meer