Opleidingen

Auteursrecht, belangenbehartiging, governance

Cursus auteursrecht in de praktijk

In drie bijeenkomsten in de periode september/oktober leert u alle hoofdzaken over auteursrecht en naburige rechten die nodig en nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.

Door en bij bureau VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen
De cursus Auteursrecht in de praktijk wordt met eigen mensen en middelen door het bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E georganiseerd en wordt gratis aangeboden aan medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan van bij Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E aangesloten organisaties.

Bestemd voor
Medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan die geen of weinig kennis van het auteursrecht en naburige rechten hebben, maar daarmee in hun functie te maken hebben en daar meer over willen weten of hun kennis willen opfrissen.

Doel en opzet
In een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) worden in drie bijeenkomsten de relevante onderdelen van de Auteurswet en aanverwante wet- en regelgeving behandeld:
1. De rechten van de maker
2. De beperkingen van het recht
3. De individuele en collectieve exploitatie van rechten

Na deze drie bijeenkomsten kent u het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden in hoofdlijnen en veel praktische informatie in detail.

Voorbereiding en belasting
Als leidraad voor de cursus zal de Auteursrechtgids, Hoofdlijnen voor de praktijk van Michel Frequin worden gebruikt. Aanbevolen wordt ter voorbereiding van de drie bijeenkomsten de over de betreffende thematiek handelende hoofdstukken te lezen.

Wanneer en waar
Data en tijden van de bijeenkomsten:
Les 1 – de rechten - vrijdag 23 september van 14:00 tot 16:30 uur
Les 2 – de beperkingen van het recht – vrijdag 30 september van 14:00 tot 16:30 uur
Les 3 - de individuele en collectieve exploitatie van rechten – vrijdag 7 oktober van 13:30 tot 16:00 uur.
Locatie: kantoor van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag.
Optioneel: ter introductie de bijeenkomst “Organisaties in de rechtensector en de politieke agenda (zie elders op deze pagina); tevens mogelijkheid voor bedrijfsbezoek aan stichting BREIN.
U kunt zich aanmelden voor deze cursus door een bericht te sturen naar: federatie@auteursrecht.nl.
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

De organisaties in de rechtensector en de politieke agenda

Dit is een bijeenkomst voor nieuwe leden van een Raad van Toezicht, nieuwe functionarissen van een CBO of van een beroeps- of brancheorganisatie of anderen die in onze sector actief zijn en vanwege hun functie meer willen weten over:
- welke vak-, beroeps- en brancheorganisaties actief zijn in de Nederlandse rechtensector;
- welke collectieve beheersorganisatie wat doet;
- hoe de gezamenlijke belangenbehartiging is georganiseerd en wat daarbij de belangrijkste actuele ontwikkelingen en aandachtspunten zijn;
- wat er op terrein van wet- en regelgeving speelt.
Kan tevens nuttige aanvulling zijn voor de deelnemers aan de governance cursus in het voorjaar of de cursus auteursrecht in het najaar.
Voorzitter van VOI©E Fred Teeven en directeur Michel Frequin vertellen hoe de sector in elkaar zit, wat de belangrijkste gezamenlijke dossiers en aandachtspunten zijn en hoe de lobby werkt.
Deze bijeenkomst wordt in 2022 twee keer georganiseerd, namelijk op vrijdag 17 juni of vrijdag 16 september, van 10:00 tot 12:00 uur, voor lunch wordt gezorgd.
Locatie: bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag.
Deze bijeenkomst wordt gratis door VOI©E aangeboden. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via info@voice-info.nl.
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Basiscursus good governance

VOI©E heeft in samenwerking met crmLINK een basiscursus good governance ontwikkeld voor de bestuursleden, toezichthouders en andere stakeholders om de governance in de sector verder te verbeteren en zo ook te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de externe toezichthouder ten behoeve van de professionalisering van het bestuur en toezicht bij de leden van VOI©E. 

De basiscursus good governance beslaat in totaal 2,5 dag met het volgende programma:
Dag 1, module 1 Good Governance en de dynamiek in de boardroom
• Good governance, basisprincipes en trends
• Rollen, profielen, competenties
• De praktijk in de boardroom
Dag 2, module 2 Finance & governance
• Beoordelen/lezen van jaarrekening, balans en de juiste vragen
• Financiën specifiek voor de branche
Dag 3, module 3 Wet- en regelgeving & codes
• Wet- & regelgeving algemeen
• Governance codes & specifieke wet-en regelgeving
• Afsluiting met uitreiking certificaten

De cursusdata komend najaar:
Module 1, vrijdag 7 oktober
Module 2, vrijdag 11 november
Module 3, vrijdag 2 december

De cursusdata in voorjaar 2023:
Module 1, vrijdag 10 februari
Module 2, vrijdag 10 maart
Module 3, vrijdag 14 april

Het gehele programma vindt plaats bij Van der Valk Hotel Amsterdam-Amstel, Joan Muyskenweg 20, 1096 CJ Amsterdam.
Groepsgrootte: de persoonlijke aandacht voor de deelnemer staat centraal, vandaar kleine groepen tot maximaal 12 participanten.
Heeft u belangstelling voor deelname aan een volgende groep dit jaar of volgend jaar, kunt u – bij voorkeur via de CBO of andere organisatie waarvoor u werkzaam bent – zich aanmelden bij info@voice-info.nl. De kostprijs wordt in rekening gebracht van de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Introductieprogramma voor potentiële of nieuwe toezichthouders

VOI©E ontwikkelt in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie een introductieprogramma om mensen te interesseren voor een functie in het orgaan met de toezichthoudende functie van een CBO en voor mensen die recent in een dergelijk orgaan zitting hebben genomen of gaan nemen. Elementen uit de bestaande opleidingen zullen deel uitmaken van het programma. Het streven is om in 2022 met dit programma te beginnen.