Opleidingen

Auteursrecht, belangenbehartiging, governance

Cursus auteursrecht in de praktijk

In vier bijeenkomsten in de periode september/oktober leert u alle hoofdzaken over auteursrecht en naburige rechten die nodig en nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.

Door en bij bureau VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen
De cursus Auteursrecht in de praktijk wordt met eigen mensen en middelen door het bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen, VOI©E en Stichting BREIN georganiseerd en wordt gratis aangeboden aan medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan van bij Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E aangesloten organisaties.

Bestemd voor
Medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan die geen of weinig kennis van het auteursrecht en naburige rechten hebben, maar daarmee in hun functie te maken hebben en daar meer over willen weten of hun kennis willen opfrissen.

Doel en opzet
In een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) worden in vier bijeenkomsten de relevante onderdelen van de Auteurswet en aanverwante wet- en regelgeving behandeld:
• De rechten van de maker
• De beperkingen van het recht
• De individuele en collectieve exploitatie van rechten
• Wat zijn naburige rechten
• Hoe werkt de handhaving in de praktijk

Na deze vier bijeenkomsten kent u het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden in hoofdlijnen en veel praktische informatie in detail.

Voorbereiding en belasting
Als leidraad voor de cursus zal de Auteursrechtgids, Hoofdlijnen voor de praktijk van Michel Frequin worden gebruikt. Aanbevolen wordt ter voorbereiding van de vier bijeenkomsten de over de betreffende thematiek handelende hoofdstukken te lezen.

Wanneer en waar
Data en tijden van de bijeenkomsten:
Les 1 – vrijdag 22 september van 14:00 tot 16:30 uur
Les 2 – vrijdag 29 september van 14:00 tot 16:30 uur
Les 3 – vrijdag 6 oktober van 14:00 tot 16:30 uur
Les 4  – vrijdag 13 oktober van 13:30 - 16:00 uur (met afsluitende borrel)
Locatie: kantoor van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag.
U kunt zich aanmelden voor deze cursus door een bericht te sturen naar: m.vanvliet@voice-info.nl.
Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.

De organisaties in de rechtensector en de politieke agenda

Dit is een bijeenkomst voor nieuwe leden van een Raad van Toezicht, nieuwe functionarissen van een CBO of van een beroeps- of brancheorganisatie of anderen die in onze sector actief zijn en vanwege hun functie meer willen weten over:
- welke vak-, beroeps- en brancheorganisaties actief zijn in de Nederlandse rechtensector;
- welke collectieve beheersorganisatie wat doet;
- hoe de gezamenlijke belangenbehartiging is georganiseerd en wat daarbij de belangrijkste actuele ontwikkelingen en aandachtspunten zijn;
- wat er op terrein van wet- en regelgeving speelt;
- een mini masterclass lobby van Fred Teeven.
Kan tevens nuttige aanvulling zijn voor de deelnemers aan de governance cursus in het voorjaar of de cursus auteursrecht in het najaar.
Voorzitter van VOI©E Fred Teeven en directeur Michel Frequin vertellen hoe de sector in elkaar zit, wat de belangrijkste gezamenlijke dossiers en aandachtspunten zijn en hoe de lobby werkt.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op vrijdag 20 oktober van 10:00 tot 13:00 uur, voor lunch wordt gezorgd.
Locatie: bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag.
Deze bijeenkomst wordt gratis door VOI©E aangeboden. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via m.vanvliet@voice-info.nl.
Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.

VOI©E-over de wondere wereld van CBO’s

Nieuwe medewerkers of leden van een toezichthoudend orgaan of ander orgaan binnen een CBO krijgen 2,5 uur een introductie over hoe de CBO-sector in elkaar zit en wat VOI©E doet.
Deze bijeenkomst kan meerdere keren per jaar worden georganiseerd zodra zich een klein groepje heeft gevormd.
Uiteraard zijn aan deelname geen kosten verbonden. Met de belangstellenden wordt een geschikte datum gezocht.
Locatie: het kantoor van VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag. Aanmelden via m.vanvliet@voice-info.nl.

Basiscursus good governance

VOI©E heeft in samenwerking met crmLINK een basiscursus good governance ontwikkeld voor de bestuursleden, toezichthouders en andere stakeholders om de governance in de sector verder te verbeteren en zo ook te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de externe toezichthouder ten behoeve van de professionalisering van het bestuur en toezicht bij de leden van VOI©E. 

De basiscursus good governance beslaat drie hele dagen met de volgende onderdelen:
Good Governance en de dynamiek in de boardroom
• Good governance, basisprincipes en trends
• Rollen, profielen, competenties
• De praktijk in de boardroom
• De dynamiek in de boardroom
Finance & governance
• Beoordelen/lezen van jaarrekening, balans en de juiste vragen
• Financiën specifiek voor de branche
Wet- en regelgeving & codes
• Wet- & regelgeving algemeen
• Branchespecifieke wet-en regelgeving en het externe toezicht
• Afsluiting met uitreiking certificaten

Cursusdata:
De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers. Zodra er voldoende gegadigden zijn, worden data voor een nieuwe groep vastgesteld.
Locatie: Hotel Van der Valk Amsterdam Amstel.

De externe kosten die VOI©E moet maken worden op kostprijsbasis doorbelast aan de organisaties waar de deelnemers een functie bekleden. (Ter indicatie gemiddeld € 1.500 per deelnemer.)
In verband met het maximum aantal deelnemers (12), hanteren wij voor toewijzing van plaatsen de volgorde van aanmelding.
Aanmeldingen bij voorkeur via de CBO met vermelding van de contactgegevens van de deelnemer(s) naar m.vanvliet@voice-info.nl.