Opleidingen

Auteursrecht, belangenbehartiging, governance

Cursus auteursrecht in de praktijk

In vier bijeenkomsten in de periode september/oktober leert u alle hoofdzaken over auteursrecht en naburige rechten die nodig en nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.

Door en bij bureau VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen
De cursus Auteursrecht in de praktijk wordt met eigen mensen en middelen door het bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen, VOI©E en Stichting BREIN georganiseerd en wordt gratis aangeboden aan medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan van bij Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E aangesloten organisaties.

Bestemd voor
Medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan die geen of weinig kennis van het auteursrecht en naburige rechten hebben, maar daarmee in hun functie te maken hebben en daar meer over willen weten of hun kennis willen opfrissen.

Doel en opzet
In een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) worden in vier bijeenkomsten de relevante onderdelen van de Auteurswet en aanverwante wet- en regelgeving behandeld:
Les 1 - De rechten van de maker
Les 2 - De beperkingen van het recht
Les 3 - De individuele en collectieve exploitatie van rechten
Les 4 - De naburige rechten en hoe de handhaving in de praktijk werkt

Na deze vier bijeenkomsten kent u het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden in hoofdlijnen en veel praktische informatie in detail.

Voorbereiding en belasting
Als leidraad voor de cursus zal de Auteursrechtgids, Hoofdlijnen voor de praktijk van Michel Frequin worden gebruikt. Aanbevolen wordt ter voorbereiding van de vier bijeenkomsten de over de betreffende thematiek handelende hoofdstukken te lezen.

Wanneer en waar
Data en tijden van de bijeenkomsten in 2024:
Les 1 – vrijdag 20 september van 14:00 tot 16:30 uur
Les 2 – vrijdag 27 september van 14:00 tot 16:30 uur
Les 3 – vrijdag 4 oktober van 14:00 tot 16:30 uur
Les 4  – vrijdag 11 oktober van 13:30 - 16:00 uur (met afsluitende borrel)
Locatie: kantoor van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag.
U kunt zich aanmelden voor deze cursus door een bericht te sturen naar: m.vanvliet@voice-info.nl.
Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.

Introductieprogramma

Het introductieprogramma wordt aangeboden aan (nieuwe) beleidsmedewerkers, leden toezichthoudend / besturend orgaan van collectieve beheersorganisaties en van organisaties die zijn aangesloten bij Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie. Deelname is gratis, en staat ook open voor mensen die nog geen dergelijke functie hebben bij een CBO maar daar wel in geïnteresseerd zijn.

Dit programma wordt verzorgd door eigen mensen van het bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E. 

Opzet
In een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) worden op één dag drie onderdelen behandeld:
1. Hoe zit de sector in elkaar
2. De specifieke governance aspecten in onze sector
3. Hoofdlijnen en actuele ontwikkelingen op het terrein van auteursrecht en naburige rechten
Het programma duurt van 10:30 tot 16:00 uur (met afsluitende borrel).

Wanneer en waar
Het introductieprogramma wordt jaarlijks aangeboden, bij voldoende belangstelling twee keer per jaar. De datum wordt nader bekend gemaakt na inventarisatie belangstellenden. 
Locatie: bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag.
U kunt zich hiervoor aanmelden via m.vanvliet@voice-info.nl.
Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.

Basiscursus good governance

VOI©E heeft in samenwerking met crmLINK een basiscursus good governance ontwikkeld voor de bestuursleden, toezichthouders en andere stakeholders om de governance in de sector verder te verbeteren en zo ook te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de externe toezichthouder ten behoeve van de professionalisering van het bestuur en toezicht bij de leden van VOI©E. 

De basiscursus good governance beslaat drie hele dagen met de volgende onderdelen:
Good Governance en de dynamiek in de boardroom
• Good governance, basisprincipes en trends
• Rollen, profielen, competenties
• De praktijk in de boardroom
• De dynamiek in de boardroom
Finance & governance
• Beoordelen/lezen van jaarrekening, balans en de juiste vragen
• Financiën specifiek voor de branche
Wet- en regelgeving & codes
• Wet- & regelgeving algemeen
• Branchespecifieke wet-en regelgeving en het externe toezicht
• Afsluiting met uitreiking certificaten

Cursusdata:
In 2024 wordt de cursus gegeven op donderdag 21 maart, dinsdag 16 april en vrijdag 24 mei. Aanmeldingen voor deze groep graag zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor 22 februari aanstaande.
Locatie: Hotel Van der Valk Amsterdam Amstel.

De externe kosten die VOI©E moet maken worden op kostprijsbasis doorbelast aan de organisaties waar de deelnemers een functie bekleden. (Ter indicatie gemiddeld € 1.500 per deelnemer.)
In verband met het maximum aantal deelnemers (12), hanteren wij voor toewijzing van plaatsen de volgorde van aanmelding.
Aanmeldingen bij voorkeur via de CBO met vermelding van de contactgegevens van de deelnemer(s) naar m.vanvliet@voice-info.nl.