Gebruik van tv-beelden

Hoe regel je dat snel en eenvoudig?
De 5 meest gestelde vragen over het gebruik van televisiebeelden in uw bedrijf

1. Waarom moet ik betalen voor het doorgeven of vertonen van televisiebeelden?

Als u aan uw werknemers of klanten televisiebeelden vertoont, moet u hiervoor een vergoeding betalen aan de makers en producenten van deze beelden. Televisie biedt uw klanten, gasten en medewerkers namelijk extra ontspanning, informatie en amusement, waardoor uw omzet kan stijgen. U heeft dus een zakelijk belang bij het vertonen van de televisiebeelden.

"Maar ik betaal toch al voor mijn televisiebeelden aan Ziggo?"

Wanneer u een tv-abonnement afsluit bij uw provider of kabelmaatschappij, betaalt u alleen voor het privégebruik van de televisiebeelden. Het zakelijk gebruik van televisiebeelden is niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Niemand weet namelijk of u de televisiebeelden ook in uw bedrijf gebruikt. Door een vergoeding te betalen voor zakelijk gebruik, kunt u deze beelden ook in uw bedrijf vertonen, ofwel openbaar maken.

Er zijn twee manieren om televisiebeelden openbaar te maken:
- Beelden vertonen aan groepen in een gemeenschappelijke ruimte;
- televisiebeelden doorgeven via bijvoorbeeld een gesloten kabelnetwerk naar hotelkamers of bedrijfsruimte.

De vergoeding voor het openbaar maken van de beelden is een belangrijke bron van inkomsten voor de makers van televisiebeelden. Hiermee kunnen zij weer nieuwe, vaak kostbare programma’s financieren.

Wanneer hoef ik niet voor televisiebeelden te betalen?
Als u geen televisiebeelden doorgeeft of vertoont in uw bedrijf, hoeft u natuurlijk ook geen vergoeding te betalen. U betaalt dus alleen een vergoeding als u daadwerkelijk televisiebeelden vertoont of doorgeeft aan werknemers, gasten of klanten.

2. Aan wie moet ik betalen?

De televisiebeelden die u vertoont zijn eigendom zijn van duizenden mensen en bedrijven over de hele wereld. Daarom zorgen collectieve beheersorganisaties (CBO’s) ervoor dat de bedenkers, schrijvers en producenten van televisiebeelden een vergoeding ontvangen wanneer anderen er gebruik van maken. Voor het vertonen en doorgeven van televisiebeelden betaalt u aan Videma.

“Komt mijn geld wel terecht bij de mensen die er recht op hebben?”

Met een licentie van Videma krijgt u toestemming voor het vertonen van televisiebeelden.
Het College van Toezicht ziet er onder meer op toe dat Videma de vergoeding die u hiervoor betaalt, ook daadwerkelijk afdraagt aan de mensen en bedrijven die daar recht op hebben. 

Heeft uw brancheorganisatie het vertonen van televisiebeelden voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan betaalt u wellicht via uw brancheorganisatie aan Videma. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven.

Met een licentie van Videma heeft u toestemming voor doorgifte en groepsvertoning van alle programma's op:
- de kanalen van de publieke omroep (NPO 1, NPO 2, NPO 3 en de digitale kanalen van de Nederlandse Publieke Omroep)
- de commerciële omroepen (RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ SBS6, SBS9, NET5, Veronica)
- de kanalen Disney XD, FOX, Nickelodeon, MTV, Discovery Channel, TLC en Comedy Central

U kunt via Videma ook het vertonen van muziekvideoclips regelen, als deze zijn uitgebracht door leden van de NVPI.

3. Hoeveel moet ik betalen?

Op de website van Videma kunt u berekenen welke vergoeding u moet betalen. Ga hiervoor naar het overzicht van de beschikbare brancheregelingen. Daar vindt u ook de tariefbladen voor de diverse maatwerkregelingen.

“Waar wordt rekening mee gehouden bij het berekenen van de te betalen vergoeding?”

In de meeste sectoren (zoals voor bijvoorbeeld horeca, kantoren en bedrijfsruimten, winkels en hotels) biedt Videma speciale doelgroepregelingen gebaseerd op onderzoek naar het gemiddeld feitelijk gebruik. Bij deze regelingen worden duidelijk herkenbare en eenvoudig hanteerbare parameters (bijvoorbeeld m2, FTE of aantal tv’s) gebruikt.

Daarnaast is het mogelijk dat de vergoeding die u betaalt wordt gebaseerd op het feitelijk gebruik bij groepsvertoning en de economische waarde daarvan. De economische waarde wordt bepaald door bijvoorbeeld het aantal uren dat u televisiebeelden vertoont en het gemiddelde aantal kijkers.

Wanneer u de tv-beelden “primair” vertoont aan groepen (bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd) hebben deze een hoge attentiewaarde. Daarom betaalt u daarvoor een hoger tarief. Voor “secundaire” vertoning van tv-beelden (het beeld wordt als achtergrond gebruikt om een bepaalde sfeer en uitstraling te creëren) betaalt u een lager tarief. De vergoeding voor doorgifte is gebaseerd op het aantal televisieaansluitingen per locatie waar naar televisiebeelden worden doorgegeven.

Heeft uw brancheorganisatie het vertonen of doorgeven van televisiebeelden voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan kunt u korting krijgen op het tarief voor beeldgebruik. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven.

Controle en handhaving
Als maatschappelijk verantwoord ondernemer wordt van u verwacht dat u het auteursrecht respecteert. Vertoont u zonder toestemming televisiebeelden in uw bedrijf, dan handelt u in strijd met de wet en kunnen rechtsmaatregelen tegen uw bedrijf worden getroffen.
Medewerkers van Videma controleren of u televisiebeelden vertoont of doorgeeft in uw bedrijf. Heeft u een licentie, betaalt u op tijd of heeft u een voorgenomen vertoning of doorgifte van televisiebeelden aangemeld? Dan ontvangt u in veel gevallen een korting van 33,33%. Heeft u geen licentie afgesloten, maar maakt u wel zakelijk gebruik van televisiebeelden, dan krijgt u geen korting.

4. Hoe moet ik betalen?

Op de website van Videma kunt u berekenen welke vergoeding u moet betalen. Ga hiervoor naar het overzicht van de beschikbare brancheregelingen. Daar vindt u ook de tariefbladen voor de diverse maatwerkregelingen.

“Is het niet ingewikkeld?”

Dat is heel eenvoudig. De licentie van Videma werkt als een abonnement. Bij uw aanvraag geeft u de gewenste ingangsdatum op. Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt de licentie automatisch verlengd tot opzegging. U betaalt dus een bedrag voor een abonnement van een jaar op het vertonen en doorgeven van televisiebeelden.

5. Heeft u vragen, wijzigingen of klachten?

Videma beschikt over het CBO-kwaliteitskeurmerk. Dat betekent onder meer dat Videma transparant is, dat klachten snel worden behandeld en dat Videma zorg draagt voor onafhankelijke afhandeling van geschillen. Op voice-info.nl staat meer informatie over het CBO-Keurmerk.

“En als ik het er niet mee eens ben?"

Vragen of wijzigingen
Wilt u uw gegevens wijzigen? Of heeft u vragen of opmerkingen over de aan u gefactureerde vergoeding? Laat dit uiterlijk drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht weten. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk (uiterlijk binnen twee maanden) afgehandeld.
Bent u niet tevreden over de aanpak of het resultaat van uw verzoek? Dan kunt u daarover een klacht bij Videma indienen.

Videma
T.a.v. afdeling Backoffice
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: info@videma.nl

Kijk voor meest gestelde vragen aan Videma op de website.

Klachten over de vergoeding
Heeft u een klacht over de toepassing van de vergoeding of de redelijkheid van de factuur? Dan kunt u binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht, een klacht indienen bij:

Videma
T.a.v. afdeling klachten
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: klacht@videma.nl

Heeft u niet binnen twee maanden een beslissing ontvangen over de toepassing van de vergoeding of de hoogte van de factuur? Of bent u niet tevreden met deze beslissing? Dan kunt u binnen drie maanden een geschil indienen bij de Geschillencommissie Auteursrechten.