Steunfonds Rechtensector

Steun voor makers bij hun creatieve proces
De staatssecretaris van OCW heeft in april 2022 € 10.000.000 subsidie verleend aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen voor fase III. De subsidie is bedoeld als bijdrage voor makers om de noodzakelijke middelen te kunnen verkrijgen ter voortzetting van hun creatieve proces.
De Federatie Auteursrechtbelangen heeft in 2020 een sectorbreed Steunfonds Rechtensector opgezet, waarin de sector zelf via een solidariteitsheffing vijf miljoen euro bijeen heeft gebracht om werkenden in de rechtensector financieel bij te staan. De minister van OCW heeft die bijdrage toen ‘gematched’ met een subsidie van € 5.000.000. 

Omdat de rechthebbenden ook in 2021 zwaar getroffen zijn door de lockdown heeft de minister van OCW in juni 2021 een tweede steunpakket toegezegd van € 10.000.000.

In april 2022 is opnieuw € 10.000.000 subsidie toegekend voor een derde tranche van het Steunfonds. Fase III bestaat uit de volgende deelprojecten:
- Buma/Stemra - Investeringsfonds muziek 3, Compositieopdrachten, Muzikantendag (€ 3.080.000)
- Activiteitenplan Sena (€ 680.000)
- Pictoright Steunfonds 3 (€ 1.660.000)
- Activiteitenplan NORMA Fonds (€ 2.826.000)
- Lira Fonds: drie regelingen voor projectsubsidies en werkbeurzen (€ 1.084.000)
- VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs (€ 650.000)

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en de vereniging van collectieve beheersorganisaties VOI©E, is initiatiefnemer van het Steunfonds Rechtensector. VOI©E is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten rond de subsidieverlening. De uitvoering van de plannen is in handen van de aan de VOI©E-leden gelieerde sociaal-culturele fondsen.

De stand van zaken en informatie over de nieuwe projecten zodra die beschikbaar is, kunt u vinden op de webpagina over het Steunfonds Rechtensector van de Federatie.