Steunfonds Rechtensector

Steun voor makers bij hun creatieve proces
De minister van OCW heeft in juni 2021 € 10.000.000 subsidie verleend aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen voor fase II. De subsidie is bedoeld als bijdrage voor makers om de noodzakelijke middelen te kunnen verkrijgen ter voortzetting van hun creatieve proces.
De Federatie Auteursrechtbelangen heeft in 2020 een sectorbreed Steunfonds Rechtensector opgezet, waarin de sector zelf via een solidariteitsheffing vijf miljoen euro bijeen heeft gebracht om werkenden in de rechtensector financieel bij te staan. De minister van OCW heeft die bijdrage toen ‘gematched’ met een subsidie van € 5.000.000. Nu de rechthebbenden ook zwaar getroffen zijn door de lockdown in 2021 is de Federatie verheugd in aanmerking te zijn komen voor een tweede steunpakket.

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en de vereniging van collectieve beheersorganisaties VOI©E, is initiatiefnemer van het Steunfonds Rechtensector. VOI©E is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten rond de subsidieverlening. De uitvoering van de plannen is in handen van de aan de VOI©E-leden gelieerde sociaal-culturele fondsen.

Fase II bestaat uit de volgende deelprojecten:
- Het Investeringsfonds muziek II, uitgevoerd door Buma Cultuur onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra (€ 3.900.000);
- Activiteitenplan Sena (€ 2.300.000);
- Drie projecten van het Stichting Lira Fonds (€ 1.150.000);
- Activiteitenplan NORMA Fonds (€ 1.100.000);
- Het Pictoright steunfonds 2 (€ 800.000);
- Het VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs update 2021 (€ 700.000);
- Op verzoek van OCW: onderzoek evaluatie en samenwerking door de Federatie Auteursrechtbelangen (€ 50.000).

De stand van zaken en informatie over de nieuwe projecten zodra die beschikbaar is, kunt u vinden op de webpagina over het Steunfonds Rechtensector van de Federatie.