Zomerstage Kamerleden

De Federatie Auteursrechtbelangen organiseert sinds 2013 een zomerstage op maat voor Kamerleden en hun medewerkers in de vorm van ontmoetingen met de creatieve sector, bedrijfsbezoeken en een introductie in auteursrecht gerelateerd aan de politieke agenda.
Het programma bestaat uit vijf optionele onderdelen, die ook afzonderlijk te volgen zijn:
- Introductie auteursrecht en belanghebbende organisaties ten kantore van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E aan het Lange Voorhout te Den Haag;
- Programma met en door Platform Makers;
- Programma met en door Platform Creatieve Media Industrie;
- Programma over de uitvoering van collectief beheer met en door VOI©E;
- De handhavingspraktijk in Nederland, door en bij Stichting BREIN.