muziekgebruik

Hoe regel je dat snel en eenvoudig?
De 5 meest gestelde vragen over het gebruik van muziek in uw verkoop- en/of werkruimte

1. Waarom moet ik betalen voor het afspelen van muziek?

Als u aan uw werknemers of klanten muziek laat horen, moet u een vergoeding betalen aan de makers van deze muziek. Muziek heeft namelijk een positief effect op uw personeel en de beleving van uw klanten (zie muziekwerkt.nl), waardoor uw omzet kan stijgen. U heeft dus een zakelijk belang bij het laten horen van muziek.

“Maar ik heb toch al een abonnement op Spotify?”

Wanneer u een cd koopt, muziek afspeelt op de radio of tv of een abonnement afsluit op een muziekdienst, betaalt u alleen voor het privégebruik van de muziek. Het gebruik van de muziek voor uw bedrijf is niet bij deze prijs inbegrepen. Niemand weet namelijk of u deze muziek ook zakelijk gebruikt, ofwel openbaar maakt. Door een vergoeding te betalen aan Buma/Stemra en Sena mag u de muziek ook in uw bedrijf laten horen aan uw klanten of personeel.

Wanneer hoef ik niet voor muziek te betalen?
Als u geen gebruik maakt van muziek in uw bedrijf, hoeft u natuurlijk geen vergoeding te betalen. U betaalt dus alleen wanneer u muziek aan uw gasten, klanten of medewerkers laat horen.
Speelt u wél muziek af, maar is uw bedrijf of werkplek niet toegankelijk voor gasten of klanten én heeft u minder dan drie fulltime werknemers in dienst? Ook dan hoeft u niet te betalen.
Heeft u alleen een verkoopruimte en geen afzonderlijke werkruimte? Dan betaalt u alleen voor het openbaar maken van muziek aan uw gasten of klanten.

2. Aan wie moet ik betalen?

De muziek die u afspeelt, is eigendom van verschillende groepen mensen. Daarom zorgen collectieve beheersorganisaties (CBO’s) ervoor dat auteurs, kunstenaars, uitgevers en producenten een vergoeding ontvangen wanneer anderen hun werk gebruiken. Componisten, tekstschrijvers en uitgevers van de muziek krijgen hun vergoeding via Buma/Stemra, muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding via Sena. Daarom betaalt u voor uw muzieklicentie zowel aan Sena als aan Buma/Stemra.

“Komt mijn geld wel terecht bij de mensen die daar recht op hebben?”

Voor het aanvragen van een muzieklicentie gaat u naar mijnlicentie.nl. Op deze website regelt u in één keer de licentie voor uw muziekgebruik met Buma/Stemra en Sena. U krijgt vervolgens één factuur van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN).
Het College van Toezicht ziet er onder meer op toe dat Buma/Stemra en Sena uw vergoeding ook daadwerkelijk afdragen aan de makers van de muziek.

Heeft uw brancheorganisatie het muziekgebruik voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan betaalt u via uw brancheorganisatie aan Buma/Stemra en/of Sena. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven. 

3. Hoeveel moet ik betalen?

Op mijnlicentie.nl kunt u eenvoudig berekenen welke vergoeding u moet betalen. De vergoeding is afhankelijk van de manier waarop u de muziek gebruikt, het aantal werknemers in uw bedrijf of de oppervlakte van uw verkoopruimte.

“Waar wordt rekening mee gehouden bij het berekenen van het tarief?”

De tarieven voor het gebruiken van muziek zijn gebaseerd op:
- Uw economisch belang bij het muziekgebruik. Het tarief voor achtergrondmuziek is bijvoorbeeld lager dan het tarief voor voorgrondmuziek
- De bezoekersintensiteit. Heeft u een winkel met een lage bezoekersintensiteit (kapper, slagerij) dan betaalt u minder dan wanneer u een winkel met een hoge bezoekersintensiteit heeft (zoals een supermarkt of warenhuis)
- Gesprekken met betrokken brancheorganisaties
- De oorspronkelijke vergoeding voor het live uitvoeren van muziekwerken
- De tarieven van soortgelijke organisaties als Buma/Stemra en Sena in het buitenland

Het is voor u als ondernemer ondoenlijk om bij te houden hoeveel mensen in uw bedrijf naar welke muziek luisteren. Daarom betaalt u een vaste, redelijke vergoeding per jaar. Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van eenvoudige en controleerbare gegevens, zoals het aantal werknemers dat naar muziek kan luisteren of de oppervlakte van uw winkel.

Heeft uw brancheorganisatie het muziekgebruik voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan kunt u korting krijgen op het tarief voor muziekgebruik. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven.

Controle en handhaving
Als maatschappelijk verantwoord ondernemer wordt van u verwacht dat u het auteursrecht respecteert. Laat u zonder toestemming muziek horen in uw bedrijf, dan handelt u in strijd met de wet. Er kunnen dan rechtsmaatregelen tegen uw bedrijf worden getroffen.
Medewerkers van Buma/Stemra en Sena controleren of u in uw bedrijf van muziek gebruik maakt. Heeft u een licentie, betaalt u op tijd of heeft u uw muziekgebruik zelf aangemeld op ? Dan ontvangt u in veel gevallen een korting van 33,33%. Heeft u geen licentie afgesloten, maar maakt u wel zakelijk gebruik van muziek, dan krijgt u geen korting.

4. Hoe moet ik betalen?

Voor het aanvragen en betalen van een muzieklicentie gaat u naar mijnlicentie.nl.

“Is het niet ingewikkeld?”

Dat is heel eenvoudig. Op mijnlicentie.nl regelt u in één keer de licentie voor uw muziekgebruik met Buma/Stemra en Sena. U krijgt vervolgens één factuur van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN). U betaalt een bedrag voor een abonnement van een jaar op muziekgebruik.

Heeft uw brancheorganisatie het muziekgebruik voor u geregeld via een collectieve overeenkomst? Dan betaalt u via uw brancheorganisatie aan Buma/Stemra en/of Sena. Uw brancheorganisatie kan u daar meer informatie over geven. 

5. Wat doe ik met vragen, wijzigingen of klachten?

Buma/Stemra en Sena beschikken over het CBO-kwaliteitskeurmerk. Dat betekent onder meer dat ze transparant zijn, klachten snel behandelen en zorgen voor een onafhankelijke afhandeling van geschillen. Op voice-info.nl staat meer informatie over het CBO-Keurmerk.

“En als ik het er niet mee eens ben?”

Vragen of wijzigingen
Wilt u uw gegevens wijzigen? Of heeft u vragen over de berekening van het tarief? Laat dit uiterlijk drie weken nadat de vergoeding in rekening is gebracht weten. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk (uiterlijk binnen twee maanden) afgehandeld.
U kunt bellen naar 070 – 45 28 873 of mailen naar info@mijnlicentie.nl.

Klachten
Heeft u een klacht over een factuur van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN)? Vul dan het online klachtenformulier in of bel naar 070 - 45 28 873.

Heeft u niet binnen twee maanden een beslissing ontvangen over de toepassing van de vergoeding of de hoogte van de factuur? Of bent u niet tevreden met deze beslissing? Dan kunt u binnen drie maanden een geschil indienen bij de Geschillencommissie Auteursrechten.