BREIN

Stichting BREIN verzorgt in Nederland namens haar aangeslotenen (onder meer makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, films, series, boeken, geschriften, beeld en games) de collectieve handhaving tegen piraterij.
De Federatie Auteursrechtbelangen is aangesloten bij BREIN namens de door Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E vertegenwoordigde organisaties. De Federatie en VOI©E organiseren ook (het grootste deel van) de financiering van BREIN.
Via Nieuws van het Lange Voorhout ontvangen voornoemde organisaties ook een kwartaalrapportage van de activiteiten van BREIN.
Meer informatie over deze activiteiten en BREIN vindt u hier.