Inzicht in de collectieve geldstromen

Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden

Collectieve geldstromen: complex ten behoeve van de eenvoud

De organisatie van de incasso en de verdeling van collectief geïncasseerde gelden oogt complex, maar is in Nederland zodanig georganiseerd dat niet alleen de gebruikers van de werken van rechthebbenden met hooguit enkele collectieve beheersorganisaties (cbo’s) te maken hebben, maar ook de rechthebbenden hun aandeel in de vergoeding ontvangen van één of hooguit enkele cbo(‘s).
De uitleg van de geldstroom, door en via welke cbo’s geïncasseerd en verdeeld en aan welke groepen rechthebbenden, is opgenomen in het schema “Uitleg geldstromen”.
Hoe deze geldstromen (circa 98% van de totale collectieve incasso in Nederland) in bedragen en aantallen van incasso tot verdeling bij de groepen rechthebbenden terecht komen, is opgenomen in het schema “Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden”.

Geldstroom Muziekgebruik

  Incassovergoeding voor Door CBO Naar rechthebbenden
Muziekgebruik Openbaar maken door/in RTV, netwerken, podia, horeca, werk- en verkoopruimten, online en in buitenland Buma componisten, songtekstschrijvers, muziekuitgevers
Muziekgebruik Vastlegging op geluidsdragers als vinyl, cd of dvd Stemra componisten, songtekstschrijvers, muziekuitgevers
Muziekgebruik Openbaar maken van uitgebrachte muziek (niet live) door/in RTV, netwerken, podia, horeca, werk- en verkoopruimten en in buitenland Sena muzikanten en producenten van de uitgebrachte muziek

 

Geldstroom Reprorecht

Incassovergoeding voor Reprorecht Door CBO Via CBO* Naar rechthebbenden
Kopiëren uit boeken, tijdschriften, kranten en digitale media voor intern zakelijk gebruik  Reprorecht Lira, Pictoright, PRO en FEMU schrijvers (Lira), beeldmakers (Pictoright), Nederlandse mediabedrijven (PRO), uitgevers en auteurs van bladmuziek (FEMU)

Geldstroom Leenrecht

Incassovergoeding voor  Door CBO Via CBO* Naar rechthebbenden
Het uitlenen van werken door bibliotheken  Leenrecht Lira, Pictoright, PRO, FEMU, Stemra, STAP, SEKAM Video, VEVAM en NORMA Schrijvers (Lira), beeldmakers (Pictoright), Nederlandse mediabedrijven (PRO), uitgevers en auteurs van bladmuziek (FEMU), componisten, songtekstschrijvers en muziekuitgevers (Stemra), muziekproducenten (STAP), film- en tv-producenten (SEKAM Video), film- en tv-regisseurs (VEVAM),  uitvoerende kunstenaars, zoals (stem)acteurs, zangers, muzikanten en dansers (NORMA)

Geldstroom Doorgifte films en tv-programma's / VOD

  Incassovergoeding voor Door CBO Naar rechthebbenden
Doorgifte films en tv-programma's / VOD doorgifte van uitgezonden films en tv-programma's door distributeurs als Ziggo en KPN; en gebruik door VOD-platforms StOPnl Nederlandse tv-producenten
Doorgifte films en tv-programma's / VOD doorgifte van uitgezonden films en tv-programma's door distributeurs als Ziggo en KPN; en gebruik door VOD-platforms Buma componisten, songtekstschrijvers, muziekuitgevers
Doorgifte films en tv-programma's / VOD doorgifte van uitgezonden films en tv-programma's door distributeurs als Ziggo en KPN; en gebruik door VOD-platforms Sena muzikanten en producenten van commercieel uitgebrachte muziek
Doorgifte films en tv-programma's / VOD doorgifte van uitgezonden films en tv-programma's door distributeurs als Ziggo en KPN; en gebruik door VOD-platforms VEVAM film- en tv-regisseurs
Doorgifte films en tv-programma's / VOD doorgifte van uitgezonden films en tv-programma's door distributeurs als Ziggo en KPN; en gebruik door VOD-platforms NORMA uitvoerende kunstenaars zoals (stem)acteurs, zangers, muzikanten en dansers
Doorgifte films en tv-programma's / VOD doorgifte van uitgezonden films en tv-programma's door distributeurs als Ziggo en KPN; en gebruik door VOD-platforms Lira schrijvers zoals auteurs, dichters, vertalers, journalisten, scenarioschrijvers, ondertitelaars, recensenten, redacteuren en samenstellers van werken
Doorgifte films en tv-programma's / VOD doorgifte van uitgezonden films en tv-programma's door distributeurs als Ziggo en KPN; en gebruik door VOD-platforms Pictoright beeldmakers zoals illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten

Geldstroom Gebruik in onderwijspublicaties

Incassovergoeding voor Door CBO Via CBO* Naar rechthebbenden
Gebruik van delen van publicaties van mediabedrijven in onderwijspublicaties zoals in readers en in een digitale leeromgeving UvO UvO, IPRO, Lira en Pictoright Nederlandse mediabedrijven (UvO), buitenlandse mediabedrijven (IPRO), schrijvers (Lira) en beeldmakers (Pictoright)

Geldstroom Zakelijk tv-gebruik

Incassovergoeding voor Door CBO Via CBO* Naar rechthebbenden
Het vertonen en doorgeven van tv-beelden in een zakelijke omgeving, zoals horeca, hotels, detailhandel etc. Videma Videma, Lira, VEVAM, NORMA en Pictoright film- en televisieproducenten (Videma), schrijvers (Lira), film- en tvregisseurs (VEVAM), uitvoerende kunstenaars zoals (stem)acteurs, zangers, muzikanten en dansers (NORMA) en beeldmakers (Pictoright)

Geldstroom Thuiskopie

Incassovergoeding voor Door CBO Via CBO* Naar rechthebbenden
Vergoeding voor privékopiëren via een toeslag op de prijs van de daarvoor aangewezen apparaten waarop voor privedoeleinden gekopieerd kan worden Thuiskopie Lira, Pictoright, PRO, FEMU, SCGO, Stemra, STAP, SEKAM Video, VEVAM en NORMA schrijvers (Lira), beeldmakers (Pictoright), Nederlandse mediabedrijven (PRO), omroepen (SCGO), componisten, songtekstschrijvers en muziekuitgevers (Stemra), muziekproducenten (STAP), film- en tv-producenten (SEKAM Video), film- en tv-regisseurs (VEVAM) en uitvoerende kunstenaars zoals (stem)acteurs, zangers, muzikanten en dansers (NORMA)
* een deel van de CBO's incasseert zelf niet. Zij dragen enkel zorg voor de verdeling.

Gebruiksaanwijzing bij het schema Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden

Alle data zijn per geldstroom aanklikbaar via drie of vier ingangen, via de geldstromen die lopen van links naar rechts:

  • Helemaal links via de incasso, met totaaloverzichten per geldstroom
  • Via het midden: de verdeling, bij enkele geldstromen via 2 cbo’s
  • Helemaal rechts via de ontvangende kant: bij de groepen rechthebbenden.

Alle gekleurde ‘balken’ zijn daarvoor aanklikbaar.

In dit schema kan per geldstroom worden opgezocht hoeveel is geïncasseerd, hoeveel kosten zijn gemaakt voor de incasso en/of verdeling van de gelden, of en hoeveel geld collectief is verdeeld ten behoeve van doelen voor het algemeen belang van de betreffende groep rechthebbenden (ook wel “socu-gelden” genoemd), of en hoeveel wordt verdeeld via buitenlandse cbo’s en welk aandeel rechtstreeks door de Nederlandse cbo wordt uitgekeerd aan de betreffende groep rechthebbenden.

De door de cbo’s aangeleverde cijfers zijn gebaseerd op de transparantieverslagen 2022, waarbij ten behoeve van het overzicht als vereenvoudiging is gehanteerd dat (alleen) de incasso 2022 in 2022 volledig is verdeeld. Dit houdt bijvoorbeeld geen rekening met in 2022 in verdeling genomen reserves of in 2022 gereserveerde gelden. Voor de volledige cijfers wordt verwezen naar de websites en transparantieverslagen van de betreffende cbo’s.

In onderstaand overzicht is het aandeel van FEMU relatief klein waardoor de stroom niet aanklikbaar is. Klik hier om de geldstroom van FEMU te bekijken.

Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden

Beschikbaar voor verdeling aan groepen rechthebbenden na inhoudingen