inzicht in collectieve geldstromen

Complex ten behoeve van de eenvoud

De organisatie van de incasso en de verdeling van collectief geïncasseerde gelden oogt complex, maar is in Nederland zodanig georganiseerd dat niet alleen de gebruikers van de werken van rechthebbenden met hooguit enkele cbo’s te maken hebben, maar ook de rechthebbenden hun aandeel in de vergoeding ontvangen van één of hooguit enkele cbo(‘s). VOI©E heeft een schematisch overzicht van de collectieve incasso van gelden tot en met de verdeling aan rechthebbenden tot stand gebracht. Per geldstroom kan worden gevolgd hoeveel is geïncasseerd, welke kosten zijn gemaakt, of en hoeveel geld wordt besteed voor het algemeen belang van de betreffende groep rechthebbenden, hoeveel wordt verdeeld via buitenlandse cbo’s en welk aandeel rechtstreeks door de Nederlandse cbo’s wordt uitgekeerd aan welke rechthebbenden. 

Zeven geldstromen

Er zijn zeven “geldstromen” in kaart gebracht die samen circa 98% van de totale collectieve incasso in Nederland omvatten. Het schema “Uitleg geldstromen” laat eerst zien wat die geldstroom omvatten, door en via welke cbo’s deze geïncasseerd en verdeeld worden en aan welke groepen rechthebbenden. Dat betreft de geldstromen: Muziekgebruik; Reprorecht; Leenrecht; Doorgifte films en tv-programma's / VOD; Gebruik in onderwijspublicaties; Zakelijk tv-gebruik; en Thuiskopie.
Het schema “Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden” maakt dit proces voor elke geldstroom inzichtelijk. 

Aanwijzingen voor gebruik

Alle data zijn per geldstroom aanklikbaar via drie of vier ingangen.
Aan de linkerzijde de cijfers van de incasso, met de totaaloverzichten per geldstroom van alle inhoudingen en verdelingen, inclusief de cijfers van cbo’s als deze een deel van de verdeling op zich hebben genomen.
In het midden informatie over de verdeling via een of meer cbo’s en aan de rechterkant van het schema de ingang via de groepen rechthebbenden. Daar wordt per groep rechthebbenden inzicht gegeven in de omvang en herkomst van de ontvangen gelden.
Alle gekleurde ‘balken’ zijn aanklikbaar. Als je met de cursor op een weergegeven geldstroom gaat staan, verschijnt het geïncasseerde of verdeelde bedrag in beeld (bij de verdeling met de bestemming van het betreffende bedrag) en kan je dus ook op die manier een geldstroom volgen.

Het voornemen is om de cijfers jaarlijks te actualiseren.
Wil je inzicht in de collectieve geldstromen, klik hier.