Wat met wie regelen?

Voor de gebruiker

Thuiskopie
De privékopievergoeding, in de vorm van een heffing op voorwerpen, die in hoofdzaak gebruikt worden voor het maken van privékopieën, wordt door de fabrikant of importeur van deze voorwerpen geregeld met Stichting de Thuiskopie.

Reprorecht
Het kopiëren uit uitgegeven werken voor intern gebruik door onderwijsinstellingen, bibliotheken, overheidsinstellingen en andere in het algemeen belang werkzame instellingen en ondernemingen regelt de gebruiker met Stichting Reprorecht.

Readerregeling onderwijs
Het overnemen in onderwijspublicaties (readers) wordt geregeld door universiteiten, hogescholen, MBO-instellingen en overige onderwijsinstellingen met Stichting UvO.

Beeldrecht (kunstwerken)
Het gebruik maken van reproducties van kunstwerken (beeldrecht) regelen media, musea en in feite iedereen die reproducties van beeldende kunst openbaar maakt met stichting Pictoright. Ook het volgrecht op doorverkoop kunstwerken regelt de professionele kunsthandel met Pictoright.

Muziekwerken vastleggen of openbaar maken
Het vastleggen en openbaar maken van muziekwerken regelt iedereen die muziek van anderen wil laten horen buiten de besloten kring van de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring (openbaar maken) of muziek van anderen wil vastleggen op beeld- of geluidsdragers met Buma/Stemra ten behoeve van de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers van deze muziekwerken.

Openbaar gebruik muziekopnamen
Het laten horen van commercieel uitgebrachte muziek (‘fonogrammen’) van anderen buiten de besloten kring van de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring regelt iedereen met Sena ten behoeve van de uitvoerend artiesten en producenten.

Bladmuziek of songteksten kopiëren of openbaar maken
Voor het kopiëren of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde songteksten of bladmuziek, bijvoorbeeld voor een koor of orkest of als aanbieder van karaoke, kan iedereen via FEMU een licentie regelen ten behoeve van muziekauteurs, songtekstschrijvers en hun uitgevers.

Zakelijk gebruik tv-beelden
Bedrijven en instellingen die tv-beelden zakelijk vertonen, waaronder horecagelegenheden, fitnessbedrijven, recreatiecentra, winkels, sportkantines, etc. regelen dit met Videma ten behoeve van film- en tv-producenten.

Distributie filmwerken
Voor de distributie van filmwerken is de distributeur die het filmwerk uitzendt of doet uitzenden of op enige andere wijze mededeelt aan het publiek, per draad of draadloos (met uitzondering van video on demand) een proportionele billijke vergoeding verschuldigd aan VEVAM voor de hoofdregisseurs, aan Lira voor de scenarioschrijvers en aan NORMA voor de hoofdrolacteurs, die deze rechten aan de producent hebben overgedragen. (Onverminderd de verschuldigde vergoeding in geval van kabeldoorgifte).

Digitalisering erfgoed
Voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van cultureel erfgoed zijn regelingen getroffen tussen voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea en archieven met PRO en Lira voor de LiteROM-regeling, en met Lira en Pictoright voor digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen.