Gebruik van muziek, tekst en beeld in uw bedrijf

Hoe werkt dit?
Als u in uw onderneming gebruik maakt van muziek, bewegend beeld of kopieën van teksten, dan heeft dit toegevoegde waarde voor uw productie, verkoop en dienstverlening. De makers hebben hierin geïnvesteerd en hebben daarom ook recht op een redelijke vergoeding voor dit gebruik.

Betalen voor auteursrecht

De makers van muziek, televisieprogramma’s en van boeken, tijdschriften, dagbladen en andere media, alsmede de uitgevers en producenten die investeren in de totstandkoming en beschikbaarstelling, verdienen hun geld door de vergoeding voor het gebruik van hun werk. Ondernemers betalen die vergoeding alleen als zij feitelijk zakelijk gebruik maken. Als geen muziek ten gehore wordt gebracht aan uw personeel of klanten, of geen televisiebeelden worden vertoond of geen kopieën van beschermde teksten worden gemaakt, hoeft dus ook niet betaald te worden.
De vergoeding die u betaalt voor het gebruik is geen belasting. Het gaat hier om een vergoeding voor het zakelijk gebruik van prestaties van rechthebbenden waarvoor nog niet is betaald. De vergoeding is bestemd voor collega-ondernemers, namelijk de makers.
De collectieve beheersorganisaties zorgen voor een zo eenvoudig mogelijk vergoedingsregeling met een minimum aan administratieve lasten.
Wilt u meer weten over auteursrecht en naburige rechten? Kijk voor praktische informatie op auteursrecht.nl met het instructieve filmpje “auteursrecht in twee minuten”.
De wijze van totstandkoming van vergoedingen van collectieve beheersorganisaties en het overzicht van de vergoedingen per organisatie vindt u hier.

Wilt u muziek in uw verkoop- en/of werkruimte?

Muziek is van toegevoegde waarde. Muziek werkt als ondersteunend element in de verkoop, bij het creëren van de juiste sfeer en draagt bij aan de totaalbeleving van uw onderneming. Het effect is zichtbaar in alle branches. Op muziekwerkt.nl vinden ondernemers belangrijke informatie over de toepassing van muziek in hun onderneming.
De muziek die u ten gehore brengt is gemaakt door tekstschrijvers en componisten (vertegenwoordigd door Buma/Stemra), uitgevoerd door artiesten (vertegenwoordigd door Sena) en op de markt gebracht en geproduceerd door uitgevers en producenten. Ook deze zzp'ers en ondernemers hebben recht op een vergoeding wanneer van hun muziek gebruik wordt gemaakt. Uw muziekgebruik kunt u eenvoudig regelen op mijnlicentie.nl. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het muziekgebruik, de luisteraars en de locatie. U kunt hier berekenen hoe hoog uw vergoeding is.

Wilt u tv-beelden vertonen in uw verkoop- en/of bedrijfsruimte?

Wilt u zakelijk gebruikmaken van televisiebeelden? Dan kunt u een regeling treffen bij Videma. Videma regelt de benodigde toestemming voor het zakelijk gebruik van een compleet pakket tv-programma's op de belangrijkste publieke en commerciële zenders.

Maakt u kopieën voor zakelijk gebruik?

Als in uw onderneming voor zakelijk gebruik kopieën worden gemaakt uit kranten, boeken, tijdschriften en digitale versies daarvan kunt u dat regelen met Stichting Reprorecht. Stichting Reprorecht zorgt er voor dat u op een makkelijke manier de daarvoor verschuldigde billijke vergoeding kunt betalen en betaalt de vergoeding door aan de makers en uitgevers van die publicaties. Organisaties van uitgevers, schrijvers en andere makers hebben de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven in nauw overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland opgesteld. Hier vindt u alle informatie en een overzicht van de vergoedingen.

Transparantie en toezicht

De hiervoor genoemde organisaties waarmee u het gebruik eenvoudig kunt regelen en die zorgen voor betaling aan de ondernemers en makers die de door u gebruikte producten gemaakt hebben, zijn zogenaamde collectieve beheersorganisaties (CBO’s). Deze organisaties moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen van het CBO-Keurmerk en staan onder het overheidstoezicht van het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten, het CvTA.
CBO’s bieden de ondernemers als er klachten zijn over de toepassing of billijkheid van de vergoedingen, waar men onverhoopt onderling niet uit kan komen, de weg naar een onafhankelijke geschillencommissie die daartoe door de wetgever is aangewezen.
Bekijk de infographic:

Download de brochure (printversie):

De meest gestelde vragen: