Uitvoering onderwijsproject

In opdracht van de Federatie Auteursrechtbelangen is in de afgelopen jaren een grote collectie lessen ontwikkeld over auteursrecht voor leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisschool onder de noemer “wijs met media omgaan”.
De lessen zijn beschikbaar op twee platforms: KlasseTV van Teachers in Media en op het leerplatform voor het basisonderwijs met digibordsoftware en lesstof Gynzy. De meeste lessen zijn ook geschikt gemaakt voor onderwijs op afstand en zelfstandig werken.
Via een social media campagne van Striped Elephant wordt gedurende het schooljaar gekoppeld aan de actualiteit de aandacht van de docenten op de lessen gevestigd, onder mee via het eigen kanaal “tips voor juf en meester” op Instagram en Facebook.
Een nieuw onderdeel van het onderwijsproject zijn op auteursrecht gerichte onderdelen van de game HackShield. Met subsidie van OCW zijn twee mini-games (“CopyKoppie quests”) ontwikkeld. In het schooljaar 2021/2022 heeft de producent van HackShield, Flavour, de CopyKoppie quests geschikt gemaakt om in de klas te spelen, waardoor dit nog beter aansluit op ons onderwijsmateriaal en onze campagne.
Voor de Week van de Mediawijsheid leveren wij jaarlijks als partner van Mediawijsheid.net voor de succesvolle landelijke klassenwedstijd Mediamasters drie mediaquiz vragen aan en stellen wij samen met de redactie van Nieuwsbegrip een les begrijpend lezen over een auteursrechtthema op twee leesniveaus beschikbaar, die het gehele schooljaar gebruikt wordt.
Alles is ook terug te vinden op de kinderversie van de informatieve website auteursrecht.nl van de Federatie Auteursrechtbelangen: auteursrechtvoorjou.nl

Voor het schooljaar 2020/2021 heeft VOI©E namens de Federatie Auteursrechtbelangen € 60.000 Europese subsidie toegekend gekregen van de EUIPO voor het door Striped Elephant bedachte project “Copyright Challenge”, waarin de bekende influencers Kalvijn en Blanks samen een nieuw Oranjelied maken voor de koning. De video van Kalvijn en Blanks, gepubliceerd op het kanaal van Kalvijn, beoogt bij kinderen aandacht te vragen voor het makerschap, wat daarbij komt kijken en dus het belang dat de rechten van de maker worden gerespecteerd. De video heeft veel publiciteit gegenereerd. Tevens zijn door Striped Elephant ‘behind-the-scenes’ opnames gemaakt om het lesmateriaal onder docenten te promoten, waaronder een nieuwe door KlasseTV gemaakte les over muziek.
Bekijk hier een presentatie over het onderwijsproject
Bekijk hier de promo voor de nieuwe muziekles op KlasseTV