Klachtenregelingen voor gebruikers

Klachtenregelingen per CBO

Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met de organisatie waarop uw klacht betrekking heeft. De navolgende links verwijzen u direct naar de klachtenprocedures van de organisaties. Deze zijn gebaseerd op de klachten- en geschillenregeling voor gebruikers zoals vastgelegd in het artikel II.7 van de Keurmerkcriteria.
Geschil over in rekening gebrachte vergoeding
Indien na of tijdens de klachtenafhandeling door de desbetreffende organisatie een geschil ontstaat over de billijkheid van toepassing of de hoogte van een in rekening gebrachte vergoeding, kunt u dit geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk.
Hier vindt u:
- de brochure met informatie over de procedure;
- het reglement van de geschillencommissie.