15 jaar VOI©E

Met de oprichting van VOI©E in 2008 creëerde de CBO-sector één aanspreekpunt voor communicatie en overleg in de vorm van een brancheorganisatie die ook gezamenlijke activiteiten tot verbetering van werkwijze en imago kon oppakken. VOI©E bestaat in 2023 vijftien jaar en dat is een mooi moment om terug te kijken op wat er de eerste vijftien jaar is verbeterd.
Als de kritiek- en verbeterpunten uit de periode 2007-2008 in ogenschouw worden genomen, kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste kritiekpunten – die hebben geleid tot de Wet Toezicht in de huidige vorm – zijn weggenomen.
Ook de omstandigheden waarin de vergoedingen voor rechthebbenden moeten worden geïncasseerd zijn in die jaren sterk veranderd. CBO’s opereren steeds meer in een internationale, digitale markt waarin steeds minder sprake is van een monopoliepositie. Dit alles roept de vraag op of de Wet Toezicht niet herijkt moet worden aan de Europese richtlijn.
In zijn voorwoord vraagt VOI©E-voorzitter Fred Teeven zich dan ook af of het toezichtbeleid van het College van Toezicht, ook met het oog op de almaar stijgende kosten, nog wel past bij de huidige sterk verbeterde situatie met een geprofessionaliseerde sector en een goed geregeld intern toezicht. VOI©E ziet een andere wijze en inrichting van toezicht op de CBO’s dan ook als de belangrijkste opdracht voor de komende tijd.
In de publicatie 15 jaar VOI©E wordt een overzicht gegeven in drie tijdvakken waarin het collectief beheer is geprofessionaliseerd.