Opleidingen

Auteursrecht, belangenbehartiging, governance

Cursus auteursrecht in de praktijk

In drie bijeenkomsten in de periode september/oktober leert u alle hoofdzaken over auteursrecht en naburige rechten die nodig en nuttig zijn voor uw dagelijkse praktijk.

Door en bij bureau VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen
De cursus Auteursrecht in de praktijk wordt met eigen mensen en middelen door het bureau van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E georganiseerd en wordt gratis aangeboden aan medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan van bij Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E aangesloten organisaties.

Bestemd voor
Medewerkers, bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan die geen of weinig kennis van het auteursrecht en naburige rechten hebben, maar daarmee in hun functie te maken hebben en daar meer over willen weten of hun kennis willen opfrissen.

Doel en opzet
In een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) worden in drie bijeenkomsten de relevante onderdelen van de Auteurswet en aanverwante wet- en regelgeving behandeld:
1. De rechten van de maker
2. De beperkingen van het recht
3. De individuele en collectieve exploitatie van rechten

Na deze drie bijeenkomsten kent u het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden in hoofdlijnen en veel praktische informatie in detail.

Voorbereiding en belasting
Als leidraad voor de cursus zal de Auteursrechtgids, Hoofdlijnen voor de praktijk van Michel Frequin worden gebruikt. Aanbevolen wordt ter voorbereiding van de drie bijeenkomsten de over de betreffende thematiek handelende hoofdstukken te lezen.

Wanneer en waar
De bijeenkomsten vinden plaats op drie achtereenvolgende vrijdagen eind september en begin oktober in het kantoor van de Federatie Auteursrechtbelangen en VOI©E, Lange Voorhout 57 te Den Haag. Voor belangstellenden wordt aansluitend ook een excursie naar stichting BREIN aangeboden.
De cursus start vrijdag 23 september 2022. U kunt zich alvast aanmelden voor deze cursus door een bericht te sturen naar: federatie@auteursrecht.nl.

De organisaties in de rechtensector en de politieke agenda

Welke vak-, beroeps- en brancheorganisaties zijn allemaal actief in de Nederlandse rechtensector, welke collectieve beheersorganisatie doet wat, hoe is de gezamenlijke belangenbehartiging georganiseerd en wat zijn daarbij de belangrijkste actuele ontwikkelingen en aandachtspunten. In één dagdeel kan je daarover worden bijgepraat. Goed te combineren met de basiscursus good governance. In 2022 wordt in het voorjaar de eerste bijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie volgt.

Basiscursus good governance

VOI©E heeft in samenwerking met crmLINK een basiscursus good governance ontwikkeld voor de bestuursleden, toezichthouders en andere stakeholders om de governance in de sector verder te verbeteren en zo ook te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de externe toezichthouder ten behoeve van de professionalisering van het bestuur en toezicht bij de leden van VOI©E. De basiscursus bestaat uit twee hele en een halve dag en wordt in januari 2022 voor het eerst aangeboden. De eerste twee groepen (van maximaal 12 deelnemers) zijn volgetekend. Heeft u belangstelling voor deelname aan een volgende groep dit jaar of volgend jaar, kunt u – bij voorkeur via de CBO of andere organisatie waarvoor u werkzaam bent – zich aanmelden bij info@voice-info.nl. De kostprijs wordt in rekening gebracht van de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Introductieprogramma voor potentiële of nieuwe toezichthouders

VOI©E ontwikkelt in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie een introductieprogramma om mensen te interesseren voor een functie in het orgaan met de toezichthoudende functie van een CBO en voor mensen die recent in een dergelijk orgaan zitting hebben genomen of gaan nemen. Elementen uit de bestaande opleidingen zullen deel uitmaken van het programma. Het streven is om in 2022 met dit programma te beginnen.