Wettelijk toezicht

Alle CBO's die in Nederland actief zijn staan onder wettelijk toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA).
Wettelijk toezicht door CvTA
Alle CBO’s en de zogenoemde onafhankelijke beheersorganisaties (OBO's) staan onder overheidstoezicht via het in de Wet toezicht geregelde College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.