Branchevereniging voor en van CBO’s

De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (CBO's) voor auteurs- of naburige rechten.
CBO’s zorgen er voor dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt. VOI©E streeft ernaar de kennis over en het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten, de informatie over de werkwijze van CBO’s te verbeteren en waar mogelijk efficiency door samenwerking te bevorderen.

VOI©E fungeert namens de CBO’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Voor het ledenoverzicht zie hier. Alle leden van VOI©E hanteren de VOI©E Governance Code CBO's.

VOI©E werkt nauw samen met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie in de Federatie Auteursrechtbelangen. De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht en het naburig recht en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden.


Recente jaarverslagen van VOI©E kunt u hier inzien.
De Statuten vindt u hier.

VOI©E bestuur

Fred Teeven, onafhankelijk voorzitter
Markus Bos, penningmeester (directeur Sena)
Bernard Kobes (CEO Buma/Stemra)
Marleen Kloppers (CFO Buma/Stemra)
Sylvia Brandsteder (directeur VEVAM)
Anne de Jong (directeur NVPI; namens STAP)
Arie Landsmeer (namens SEKAM, SEKAM Video en StOPnl)
Eric van der Ploeg (directeur Bureau Filmwerken B.V.; namens Videma)
Tom Nauta (directeur NORMA)
Eelco van Ravenswaaij (directeur SCGO)
Hester Wijminga (directeur Thuiskopie)
Martèl Bakker Schut (directeur Reprorecht)
Hanneke Verschuur (directeur Lira)
Barry Pijnacker (directeur PRO en UvO)
Arjen Polman (directeur Leenrecht)

Het bureau

Michel Frequin, directeur
Marleen van Vliet, secretariaat / communicatie