Klachtenregelingen

Klachten van rechthebbenden

Alle VOI©E-leden met aangesloten rechthebbenden hebben een onafhankelijke geschillencommissie rechthebbenden. Uiteraard hebben zij eerst een interne procedure waarin de CBO uw eventuele klacht of vraag zo snel mogelijk zelf met u wil oplossen. Procedure en voorwaarden zijn geharmoniseerd in artikel II.8 van de Keurmerkcriteria). Informatie over de geschillenregelingen voor rechthebbenden vindt u op de websites van de desbetreffende organisaties:

Klachten van gebruikers/betalingsplichtigen

Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met de organisatie waarop uw klacht betrekking heeft. U vindt hier links die direct verwijzen naar de klachtenprocedures van de organisaties. Deze zijn gebaseerd op de klachten- en geschillenregeling voor gebruikers zoals vastgelegd in het artikel II.7 van de Keurmerkcriteria.

Geschil over in rekening gebrachte vergoeding

Indien na of tijdens de klachtenafhandeling door de desbetreffende organisatie een geschil ontstaat over de billijkheid van toepassing of de hoogte van een in rekening gebrachte vergoeding, kunt u dit geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk.

Overige klachten en vragen

Als u van mening bent dat uw klacht niet (correct) door de organisatie is behandeld of als u vragen hebt over de afhandeling van klachten en geschillen in het algemeen of vragen over waar u het beste terecht kunt, kunt u dat aan ons kenbaar maken door een mail te sturen naar info@voice-info.nl.