Inzicht in geldstromen

Van incasso naar verdeling onder rechthebbenden

FEMUIncasso femu

Gerapporteerde incasso voor deze organisatie.


Voor de toerekening van kosten en overige inhoudingen is ten behoeve van het inzichtelijk maken van de geldstroom de vereenvoudiging toegepast dat de incasso-opbrengst in hetzelfde jaar wordt verdeeld en uitgekeerd. Voor dit model wordt uitgegaan van de repartitie-‘aanspraken’ in het betreffende jaar en het inhoudingspercentage in het betreffende jaar. Dat geldt ook voor het aantal rechthebbenden en het aantal gefactureerde gebruikers in het betreffende jaar. 
Voor een volledig overzicht van incasso en inhoudingen en overige cijfers zie de website en transparantieverslag: https://femu.nl/”

Incasso femu
Verdeling aan CBO's door femu

Gerapporteerde verdeling voor deze organisatie.

Geldstroom Incassant Verdelende CBO Bedrag

Inhouding en verdeling femuVerdeling over rechthebbenden per geldstroom femu

Verdeling:
Geldstroom Aantal rechthebbenden* Inhouding voor kosten repartitie Aan sociale, culturele en educatieve doelen Aan / via buitenlandse CBO's Rechtstreeks aan rechthebbenden*

* Dit betreft de rechthebbenden aan wie de CBO rechtstreeks geld uit deze geldstroom heeft verdeeld.Incasso-opbrengst conform transparantieverslag

 

Primaire incasso 2022  € 429.953

Secundaire incasso

Reprorecht 2022                                   €210.066

Leenrecht 2022                                       €22.514 

SEMU 2021                                              €13.642

UVO 2022                                                 €77.951

Totaal secundaire incasso 2022          €324.172

 

Totale incasso 2022 FEMU €754.126