Herziening auteurscontractenrecht

Begin 2022 wordt een consultatievoorstel verwacht tot aanpassing van het auteurscontractenrecht zoals opgenomen in de Auteurswet en de Wet naburige rechten.
Verplicht collectief beheer bij video on demand zal onderdeel zijn van de consultatie.
In de Federatie Auteursrechtbelangen zal besproken worden of er thema’s zijn waarover een gezamenlijk standpunt van met name Platform Makers en Platform Creatieve Media tot de mogelijkheden behoort.