Herziening auteurscontractenrecht

In april 2022 is een voorstel in consultatie gegeven tot aanpassing van het auteurscontractenrecht zoals opgenomen in de Auteurswet en de Wet naburige rechten. De consultatie loopt tot 4 juli 2022.
Verplicht collectief beheer bij video on demand is onderdeel van de consultatie.
In de Federatie Auteursrechtbelangen wordt besproken of er thema’s zijn waarover een gezamenlijk standpunt van met name Platform Makers en Platform Creatieve Media tot de mogelijkheden behoort.