Richtlijnen goed bestuur en integriteit

Op advies van en in samenspraak met het CvTA hebben de VOI©E-leden Richtlijnen goed bestuur en integriteit opgesteld. Belangrijke beginselen die hierin zijn uitgewerkt betreffen het scheiden van toezicht en uitvoering en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.
Het karakter van de richtlijnen is dat deze in beginsel worden toegepast en dat eventuele afwijkingen worden gemotiveerd: ‘Pas toe of leg uit’.
De Richtlijnen zijn niet vrijblijvend: integriteit van het bestuur van een CBO vinden wij van groot belang voor het vertrouwen van rechthebbenden en gebruikers in de CBO. Het onafhankelijk toezicht op de handhaving en naleving van de Richtlijnen is in handen gelegd van het CvTA.

Meldingsregeling vermoeden van een misstand

De VOI©E-leden hechten er belang aan dat een eventuele misstand binnen de eigen organisatie veilig en zonder repercussies voor de informant of een vertrouwenspersoon aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is in de Richtlijnen een voorbeeld meldingsregeling opgesteld: de meldingsregeling vermoeden van een misstand. Onderdeel van deze regeling is een onafhankelijke commissie waar beroep mogelijk is of waar onder bijzondere omstandigheden rechtstreeks een vermoeden van een misstand kan worden gemeld voor onderzoek, de Commissie Integriteit CBO's, die door VOI©E ondergebracht is bij het CAOP.
Gelukkig is deze Commissie sinds de invoering van deze Richtlijnen in 2011 nooit nodig geweest, maar wij vinden het belangrijk dat deze optie er altijd is en de CBO’s hierop ook altijd ingericht zijn door middel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon.
 

Onderdeel van CBO-Keurmerk

De Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO’s maken deel uit van het CBO-Keurmerk. Alle CBO's die het CBO-Keurmerk houden hebben dan ook de richtlijnen onderschreven. Naast de Wet Toezicht concretiseert het CBO-Keurmerk samen met de Richtlijnen de beginselen transparantie, onafhankelijkheid en integriteit.