Het gemak van Collectief Beheer

Afspelen

Transparantie

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) fungeren als intermediair tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermde werken en prestaties. U vindt hier de kerncijfers van alle VOI©E-leden (factsheets) en een overzicht van wat u met welke organisatie kunt regelen.

Toezicht

Naast het toezicht van de rechthebbenden op hun eigen CBO wordt een correcte en efficiënte uitvoering gewaarborgd door wettelijk toezicht via het College van Toezicht Auteursrechten, het onafhankelijk getoetste CBO-Keurmerk en de Richtlijnen Goed bestuur en integriteit.

Vergoedingen

De vergoedingen in collectieve regelingen voor het gebruik van het werk en de prestaties van de creatieve sector komen in de markt tot stand. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat, wat de geldende tarieven zijn en wat u verder moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf.


Klachten?

Zowel voor rechthebbenden als voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk zijn er geharmoniseerde klachtenprocedures en onafhankelijke geschillencommissies. U vindt hier een overzicht. Bovendien kunt u altijd bij VOI©E terecht.

In de media

Get Aggregated RSS

Italiaanse overheid blokkeert 41 illegale sites in een week

donderdag 23 februari 2017

x

Oplichters proberen 'downloadboete' te innen met nepbrief

donderdag 23 februari 2017

De Fraudehelpdesk zegt meerdere meldingen te hebben ontvangen van mensen die de brief hebben ontvangen. DFW heeft laten weten dat de brieven niet door het bedrijf zijn verstuurd. De criminelen stellen in de brief dat een boete van 150 euro moet worden betaald, maar dat dat bedrag wordt verlaagd naar 52,74 euro als binnen acht dagen wordt betaald.

Geen dwangsom voor meer dan verwaarloosbare schaal plegen van auteursrechtinbreuken door Stadsarchief

woensdag 22 februari 2017

Hof Amsterdam 21 februari 2017, IEF 16608 (Gemeente Rotterdam tegen Pictoright) Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten. Omstreeks maart 2011 heeft Pictoright geconstateerd dat Stadsarchief op haar website beeldmateriaal openbaar maakte van werken van makers die Pictoright vertegenwoordigt. Er wordt door de rechtbank inbreuk vastgesteld, staking bevolen en met een dwangsom versterkt [IEF 15018].

Rens Uijttenboogaard - Auteursrechtdebat: Blokkering The Pirate Bay nadert

woensdag 22 februari 2017

1. 'Is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn door de beheerder van een website, indien op die website geen beschermde werken aanwezig zijn, maar een systeem bestaat (als beschreven hiervoor in 3.1 en 5.

Bol.com en Kobo beginnen abonnementsdienst voor e-books

woensdag 22 februari 2017

x

Britse zoekdiensten gedwongen tot blokkeren piratensites

maandag 20 februari 2017

x

Auteursrecht.nl

Beknopte en toegankelijke informatie over auteursrecht en naburig recht vindt u op auteursrecht.nl. De auteursrechtwijzer beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties. Voor makers én gebruikers van beschermde werken en prestaties.

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bronnen als boeken, muziek, video's of artikelen. De website Onderwijs & auteursrecht helpt docenten om in de lessen zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan. Zo ziet u snel wat wel en niet mag.

Bedrijfsleven en licenties

Als je in je organisatie muziek laat horen aan klanten of personeel, dan heb je daar waarschijnlijk een licentie voor nodig. Die kun je eenvoudig afsluiten en beheren via mijnlicentie.nl. Ook vind je hier informatie over andere licenties die je misschien nodig hebt, zoals voor gebruik van tv-beelden, teksten of beeldmateriaal.

Erfgoedinstellingen

Archieven, bibliotheken en musea die hun collecties willen digitaliseren kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Digitalisering. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringtraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden, zodat de erfgoedinstellingen zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.