Nieuws

Franse kunstenaar beschuldigd van plagiaat Kuifje (foto's)

Friday, April 16, 2021

Voor de rechtbank van het Franse Marseille is de rechtszaak begonnen tussen een Franse kunstenaar en de erfgenamen van Kuifje-tekenaar Hergé. De man maakte negentig bustes die werden geïnspireerd op de stripfiguur.eval(ez_write_tag([[300,250],'metrotime_be-medrectangle-3','ezslot_2',150,'0','0'])); Christophe Tixier, alias Peppone, maakt bustes die hij bekleedt met fragmenten uit strips. Hij deed dat met Kuifje, maar ook met bijvoorbeeld Mickey Mouse, de Hulk en Snoopy.

Raad voor Cultuur: Stef Avezaat en Ellen Schindler benoemd als raadslid

Friday, April 16, 2021

De heer drs. S. (Stef) Avezaat en mevrouw E. (Ellen) N. Schindler worden benoemd als lid van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in op 1 mei 2021 voor een periode van vier jaar. Bron: Raad voor Cultuur

Nieuwe auteursrechtregelgeving: 3 aandachtspunten voor online-platformen

Thursday, April 15, 2021

Er breekt binnenkort een spannende tijd aan voor online-platformen die user generated content aanbieden. Op dit moment zijn online-platformen niet aansprakelijk voor het schenden van auteursrechten door haar gebruikers, maar dit gaat veranderen. In 2019 is namelijk de Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (de DSM-richtlijn) aangenomen.

Inbreukverbod na opschorting licentieovereenkomst

Thursday, April 15, 2021

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 april 2021, C/13/699217 / KG ZA 21-225 CdK/MV (SKAMGS tegen BosBros) Stichting de Kinderen van Annie M.G. Schmidt (SKAMGS) beheert de auteursrechten op de verfilmingen van de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. SKAMGS heeft met filmproducent BosBros een licentieovereenkomst gesloten voor de verfilming van het boek 'Pluk van de Petteflet'. Op een gegeven moment is er frictie ontstaan tussen beide partijen. Bron: IE-Forum

Platform ACCT Rapportage Betere Arbeidsvoorwaarden en Werkomstandigheden online

Thursday, April 15, 2021

In navolging van de onderzoeken naar arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden onder musici en archeologen voerde HTH Research rondetafelgesprekken met vier andere beroepsgroepen in de sector. Welke knelpunten liggen er in ontwerp, cultuureducatie en amateurkunst, film en media? De rapportage is nu beschikbaar. Bron: NBF

Korte speech voor Koning Willem-Alexander

Thursday, April 15, 2021

Op 6 april was Koning Willem-Alexander bij ons te gast. Onze directeur Hans Willem Cortenraad leidde hem rond en sprak hem kort toe. Over 150 jaar logistiek, de collectiviteitszin in het boekenvak, de zorgen die corona met zich meebrengt en meer.  Bron: CB Logistics

Nieuwsarchief

> Naar archief Nieuws van VOI©E

Jaaroverzichten