VOI©Email jaaroverzicht 2023

De redactie van VOI©Email wenst u een gelukkig nieuwjaar. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar kunt u nog eens rustig de revue laten passeren in het VOI©Email jaaroverzicht 2023.
17-01-2023 - Kunstenaars klagen AI-bedrijven aan om schending auteursrecht
De zaak is in de VS aangespannen tegen de ontwikkelaars van de AI-kunstgeneratoren Stable Diffusion en Midjourney en het internetplatform DeviantArt, dat de AI-kunstgenerator DreamUp maakt. De AI-systemen zijn getraind met miljarden afbeeldingen die van internet zijn gedownload en die zonder toestemming van de originele makers zijn gebruikt.
Ook Getty Images heeft Stable Diffusion-maker Stability AI aangeklaagd zowel in de UK als in de VS omdat volgens Getty ongeoorloofd gebruik is gemaakt van zijn afbeeldingen om de Stable Diffusion-tool te kunnen ontwikkelen.
19-01-2023 - Muzieksector lanceert taskforce voor veiligheid en inclusie tijdens Eurosonic Noorderslag
Tijdens het ESNS-panel 'Een Jaar Na The Voice, Waar Staan We?' is officieel het platform Taskforce GO! voorgesteld. De taskforce is een initiatief van NVPI en partijen uit de muzieksector, waaronder Buma Cultuur, BAM! Popauteurs, VCTM en Warner Music, en heeft als doel een veilig en inclusief werkklimaat te realiseren voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse muzieksector.
De 37e editie van ESNS, die plaatsvond van 18 tot en met 21 januari, keerde na twee digitale edities weer als live event terug en verkocht volledig uit.
20-01-2023 - Popsector agendeert inkomenskloof
De ketentafel popmusici binnen Platform ACCT presenteert een rapportage over de analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay), uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Staatssecretaris Uslu neemt het rapport in ontvangst tijdens ESNS 2023.
27-01-2023 - Hoge Raad wijst cassatie BREIN in NSE zaak af, arrest Hof uit 2016 blijft staan
De Hoge Raad (HR) wees op vrijdag 27 januari arrest in de cassatie zaak van BREIN tegen het arrest van het Hof uit 2016 (met tussenarrest uit 2014) in haar zaak tegen de commerciële usenet provider News-service Europe. De cassatie is afgewezen. BREIN's claim dat NSE zelf inbreuk maakt is niet gehonoreerd. De HR ziet NSE als neutrale hosting provider. Hierdoor blijft het arrest van het Hof uit 2016 staan. Daarin is onder meer bepaald dat als NSE zou herstarten als usenet provider zij een effectieve Notice & Take Down (NTD) nodig heeft die zowel het bestaande aantal als de aanwas van illegale uploads aankan. Ook kunnen aanvullende maatregelen worden verlangd.
07-02-2023 - ACM: Zzp'ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kunnen gezamenlijk onderhandelen over beloning en arbeidsvoorwaarden zonder de concurrentieregels te overtreden. Naar aanleiding van aangepaste Europese regels heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Nederlandse leidraad 'tariefafspraken zzp'ers' aangepast. 
09-02-2023 – Oproep bedrijfsleven, omroepen en Sena aan EU: Pas richtlijn auteursrecht muziek aan
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met Sena en commerciële omroepen (CLT-UFA en TALPA) een beroep gedaan op Eurocommissaris Breton om vaart te zetten achter de plannen van de Europese Commissie om het beginsel van 'materiële wederkerigheid' voor auteursrechten op muziek op EU-niveau in te voeren. 
14-02-2023 - Mediapact Respectvol Samenwerken - Audiovisuele sector bundelt krachten voor veilige werkomgeving
De audiovisuele sector slaat de handen ineen tegen grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. EMG, NEP, NPO, NCP, RTL en Talpa Network hebben daartoe een gezamenlijk convenant ondertekend: het 'Mediapact Respectvol Samenwerken'. 
16-02-2023 - Federatie Beeldrechten gelanceerd
Tijdens het lanceringsevent van de Federatie Beeldrechten in Pakhuis de Zwijger is het onderzoek ‘Waarde van Beeld, Beeld van Waarde - De economische waarde van beeld in Nederland' gepresenteerd.
17-02-2023 - Nieuwsmedia: OpenAI moet betalen voor artikelen waarmee ChatGPT is getraind
Grote Amerikaanse mediabedrijven, waaronder CNN en Dow Jones, de uitgever van Wall Street Journal, willen een vergoeding van OpenAI, de maker van de populaire chatbot ChatGPT. OpenAI heeft grote aantallen artikelen van journalisten gebruikt om zijn systeem met kunstmatige intelligentie (AI) te trainen. De mediabedrijven vinden dat OpenAI daarvoor een licentie moet hebben.
17-02-2023 - Digital Services Act (DSA) van start: extra verantwoordelijkheden digitale diensten
Betere bescherming van grondrechten, de aanpak van online misleiding en gebrekkige informatie, een gelijk speelveld voor bedrijven en digitale handel makkelijker maken, dat zijn de doelen van de Digital Services Act (DSA). Vanaf vandaag moeten grote online platforms en diensten in Europa zoals Facebook, Instagram, TikTok en YouTube en grote online marktplaatsen al informatie over het aantal actieve gebruikers op hun website publiceren. Over 1 jaar, op 17 februari 2024, moeten platforms volledig aan de in de gehele EU geldende DSA voldoen.
21-02-2023 - Stripboek gegenereerd door AI verdient geen auteursrechtelijke bescherming
De US Copyright Office heeft geoordeeld dat een stripboek (Zarya of Dawn) voor zover gegenereerd met behulp van AI niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. De prompts die de gebruiker invoert geven wel richting aan het eindresultaat, maar dat eindresultaat wordt uiteindelijk gegenereerd door het programma. Daarmee is er voor wat betreft dat eindresultaat geen sprake van menselijke creativiteit.
03-03-2023 - ACM verbiedt overname Talpa door RTL definitief
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verbiedt de overname van Talpa door RTL omdat er anders een te machtige partij ontstaat in het medialandschap. Als de overname door zou gaan leidt dat tot hogere prijzen voor televisieadvertenties en voor de doorgifte van de zenders via telecommunicatiebedrijven en die komen uiteindelijk voor rekening van de consument.
09-03-2023 - Vaststelling cbo stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht
Het CvTA heeft bepaald dat de stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht (OPR) onder zijn toezicht valt. Stichting OPR behartigt uitgeversrecht namens Nederlandse nieuwsmedia. OPR wil één centraal loket bieden waar rechthebbenden hun uitgeversrecht in beheer kunnen geven en waar internetplatforms terecht kunnen voor de bij dit recht horende licenties. 
10-03-2023 - Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen heeft grote positieve impact voor makers
Uit recente onderzoeken blijkt dat de doelstelling van de 25 miljoen cultuursubsidie van OCW aan het Steunfonds Rechtensector is behaald. Zo blijkt uit het rapport "De impact van coronasteun voor makers en uitvoerende kunstenaars" van Kantar Public dat het geld direct terecht is gekomen bij meer dan 40.000 makers en uitvoerende kunstenaars die daardoor tijdens coronatijden aan het werk konden blijven en nieuw werk hebben gemaakt.
20-03-2023 - Diederik van Leeuwen nieuwe voorzitter Pictoright
Diederik van Leeuwen is Bart Drenth opgevolgd als voorzitter van Pictoright.
26-03-2023 - Amerikaanse mediabedrijven willen gecompenseerd worden door AI-bedrijven
News Media Alliance, een Amerikaanse belangenorganisatie voor mediabedrijven, wil dat Amerikaanse media gecompenseerd worden door ondernemingen die van hun content gebruikmaken om AI-modellen te trainen en overweegt juridische stappen. 
29-03-2023 - Experts, hoogleraren en techwerknemers pleiten voor tijdelijke ontwikkelstop AI
Een internationale groep van experts, filosofen, investeerders en ontwikkelaars roept AI-bedrijven in een brief op om tijdelijk te stoppen met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Onder andere Steve Wozniak, schrijver Yuval Noah Harari en politicus Andrew Yang ondertekenden de brief. 
30-03-2023 - CvTA: Vaststelling cbo stichting Film Auteurs In Recht (Stichting FAIR)
Het CvTA heeft bepaald dat de stichting Film Auteurs In Recht (Stichting FAIR) onder zijn toezicht valt. FAIR is opgericht om vergoedingen te incasseren voor filmmakers die eerder nog niet werden vertegenwoordigd door andere CBO’s, zoals cameramensen, costume designers, editors, hair- en make-up designers, production designers en sound designers.
12-04-2023 - Internet Archive verliest eerste gevecht om e-bookuitlening
Een federale rechter in de VS heeft zich uitgesproken tegen Internet Archive in een rechtszaak die door vier boekuitgevers (Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons en Penguin Random House) is aangespannen. De website heeft volgens hem niet het recht om boeken te scannen en uit te lenen als een bibliotheek.
12-04-2023 - 'Universal Music wil dat streamingdiensten AI tegenhouden'
UMG wil niet dat AI-systemen de muziek en songteksten van zijn artiesten op streamingdiensten gebruiken om ervan te leren hoe ze zelf liedjes kunnen genereren.
18-04-2023 - Winnaar weigert internationale fotoprijs: foto was met AI gemaakt
De inzending van de Duitse kunstenaar Boris Eldagsen won in eerste instantie een Sony World Photography Award. Het zwart-witportret van twee vrouwen was echter geen foto, maar is door Eldagsen gegenereerd met AI-software. Volgens de Duitser, die zelf 30 jaar fotograaf is geweest, was zijn inzending bedoeld om te testen hoe fotografiewedstrijden omgaan met AI en om een discussie op gang te brengen over de toekomst van de fotografie.
02-05-2023 - Amerikaanse scenarioschrijvers gaan staken en geven streamingdiensten de schuld
Hollywood Producenten hebben de komst van streamingdiensten gebruikt om arbeidsvoorwaarden te verslechteren, claimen Amerikaanse scenarioschrijvers. Daarom leggen ze vanaf deze dinsdag het werk neer. De Writers Guild of America (WGA), de vakbond van scenarioschrijvers, heeft bekendgemaakt dat onderhandelingen met werkgevers als Netflix, Amazon en Disney zijn mislukt. 
02-05-2023 - Hof: Ziggo is verplicht mee te werken aan vordering van BREIN
Het Hof in hoger beroep oordeelt dat Ziggo een waarschuwingsbrief van BREIN uiterlijk binnen 5 dagen per email moet doorsturen en de NAW-gegevens aan BREIN moet verstrekken als de klant de inbreuk niet binnen 5 werkdagen staakt. Deze zaak draait om een abonnee van Ziggo die een zogeheten 'open directory' met enkele honderden illegale ebooks aanbiedt. 
02-05-2023 - Digital Markets Act: concurrentieregels grootste digitale platforms van start
Bedrijven en consumenten die de grootste digitale platforms gebruiken, gaan volop profiteren van de Digital Markets Act (DMA) die op 2 mei 2023 ingaat. De DMA beschermt Europese consumenten en ondernemers, zorgt voor meer concurrentie en gemak op digitale markten en regelt beter toezicht bijvoorbeeld op fusies en overnames.
23-05-2023 - Grootste strafrechtelijke actie tegen digitale piraterij in Nederland ooit
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een TV-dienst uit de lucht gehaald, die via internet werd aangeboden (IPTV). Vier personen zijn aangehouden in Almere en Den Helder. Via een kastje en een abonnement van ongeveer 10 euro per maand konden honderdduizenden abonnees onder andere alle films en series bekijken van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN en ruim 10.000 TV-zenders. Die abonnementen werken niet meer.
24-05-2023 – Voorgenomen wetsvoorstel auteurscontractenrecht
Het voorgenomen wetsvoorstel tot wijziging van het auteurscontractenrecht "in verband met de nadere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten" met de bijbehorende memorie van toelichting is nu openbaar. In dit voorgenomen wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
- Wettelijk wordt verankerd dat een vereniging van makers en een exploitant of een vereniging van exploitanten bij collectieve overeenkomst nader invulling mogen geven aan alle rechten en verplichtingen uit het auteurscontractenrecht. Een collectief onderhandelde vergoeding wordt vermoed billijk te zijn. In aanvulling hierop geldt dat de vergoeding voor de overdracht van het beschikbaarstellingsrecht door de maker aan de filmproducent alleen wordt vermoed billijk te zijn, indien deze passend is en in verhouding staat tot het gebruik dat van het beschikbaarstellingsrecht wordt gemaakt. Met deze bewijsvermoedens worden collectieve afspraken over de billijke vergoeding gestimuleerd.
- Een schriftelijkheidsvereiste wordt geïntroduceerd voor de overeenkomst waarbij het auteursrecht exclusief wordt gelicentieerd of overgedragen. Voor de exclusieve licentieverlening vervalt het aktevereiste.
- De ontbindingsbevoegdheid van de non usus regeling wordt vervangen door een opzeggingsbevoegdheid.
- Bij algemene maatregel van bestuur kunnen exploitanten die met publieke middelen worden gefinancierd, worden verplicht om zich aan te sluiten bij de geschillencommissie auteurscontractenrecht.
Het wetsvoorstel is nog niet aan de Tweede Kamer voorgelegd hangende overleg tussen betrokken partijen over een billijke vergoeding aan makers voor video on demand.
08-06-2023 - Fair pay verplicht voor rijksgesubsidieerde culturele instellingen
Culturele instellingen die vanuit de Basisinfrastructuur (BIS) geld van de Rijksoverheid ontvangen, moeten in de komende subsidieperiode werk maken van eerlijke beloning. Dat betekent onder meer dat zij zich moeten aansluiten bij collectieve tariefafspraken voor de beloning van bijvoorbeeld artiesten, technici en makers.
05-07-2023 – Federatie biedt bidbook Follow up Steunfonds Rechtensector aan
In het overleg van de voorzitters van de Federatie Auteursrechtbelangen met staatssecretaris Uslu van OCW is vastgesteld dat met de regelingen vanuit het Steunfonds Rechtensector, via de collectieve beheersorganisaties, makers direct konden worden bereikt en doeltreffend en doelmatig ondersteuning kon worden geboden. Ook de Raad voor Cultuur concludeerde in een rapport dat de subsidies vanuit het Steunfonds Rechtensector laagdrempelig waren en als zeer positief werden geëvalueerd.
Hierop is door de CBO’s die aan het Steunfonds hebben deelgenomen in kaart gebracht welke projecten voor directe steun makers en uitvoerende kunstenaars zouden kunnen worden opgepakt, hoeveel geld daarmee gemoeid is, wat de eigen bijdrage daaraan zou kunnen zijn en wat dan ongeveer het bedrag aan te matchen overheidssteun zou moeten zijn om dat mogelijk te maken. Op 5 juli is aan het ministerie van OCW het “bidbook Follow up Steunfonds Rechtensector” aangeboden. De begroting van alle projecten tezamen komt voor 2024 uit op circa 11,5 miljoen euro, waarvan 4,7 miljoen uit eigen financiering, waarmee (jaarlijks) voor 6,8 miljoen euro aan steun van het ministerie wordt gevraagd.
De reactie van het ministerie is na de zomer uitgesteld totdat een nieuw Kabinet is gevormd.
10-07-2023 – Amerikaanse schrijvers klagen ChatGPT-maker Open AI aan voor schending auteursrecht
In deze zaak wordt als bewijs aangedragen dat ChatGPT in staat is om samenvattingen van boeken te maken. Dat zou alleen mogelijk zijn als ChatGPT met de teksten uit de boeken is getraind. Als voorbeeld wordt het boek The Bedwetter van Sarah Silverman genoemd. Ook samenvattingen van de boeken Sandman Slim van Richard Kadrey en Ararat van Christopher Golden zijn gebruikt.
13-07-2023 – Bekende Hollywoodacteurs gaan staken om arbeidsvoorwaarden
Amerikaanse acteurs, waaronder Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Neil Patrick Harris, Ben Stiller en Rami Malek, gaan staken om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Dat besluit volgt op stukgelopen onderhandelingen tussen de vakbond SAG-AFTRA en de grote film- en televisiestudio's en streamingdiensten. Vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties komen stil te liggen.
14-08-2023 - The New York Times verbiedt gebruik van zijn artikelen voor trainen AI-modellen
The New York Times heeft zijn algemene voorwaarden gewijzigd. Het Amerikaanse dagblad verbiedt nu het gebruik van zijn artikelen en andere content voor het trainen van AI-modellen. Webcrawlers mogen content van de website ook niet zonder toestemming verzamelen.
25-08-2023 - DSA: verplichtingen voor en toezicht op allergrootste online platforms ingegaan
De 19 allergrootste online platforms en zoekmachines moeten vanaf vrijdag 25 augustus 2023 voldoen aan de strengste verplichtingen van de nieuwe Digital Services Act (DSA). Zij moeten illegale inhoud en desinformatie gericht aanpakken, hun aanbevelingssystemen aanpassen en transparant zijn over online reclame via hun platforms. Het gaat om onder andere Apple, Google, Meta (Facebook en Instagram), X (Twitter), maar ook om de platforms AliExpress, Booking.com en Snapchat.
06-09-2023 - Mediahuis en DPG Media verbieden gebruik van hun artikelen voor trainen AI
Mediahuis en DPG Media gaan het gebruik van hun artikelen en andere content voor het trainen van AI-modellen verbieden. Nieuwsmedia van Mediahuis hebben hun robots.txt-bestanden aangepast om crawlers van OpenAI te blokkeren. DPG doet dat in de komende weken. 
07-09-2023 - 22 grote online platformdiensten gaan onder Digital Markets Act vallen
Zes digitale platforms moeten met in totaal 22 van hun diensten vanaf maart 2024 aan de concurrentieregels van de nieuwe Digital Markets Act (DMA) voldoen. Het gaat om aanbieders met een zogenoemde poortwachterspositie waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen, te weten Alphabet (o.a. Google Search, YouTube), Amazon, Apple (o.a. Appstore), ByteDance (TikTok), Meta (o.a. Facebook, Whatsapp) en Microsoft (o.a. Windows, LinkedIn). Deze platforms moeten zich dan ook aan diverse verboden en verplichtingen houden op straffe van hoge boetes die kunnen oplopen tot 10% van de groepsjaaromzet.
21-09-2023 - Groep bekende schrijvers klaagt bedrijf achter ChatGPT aan om gebruik teksten
Een groep Amerikaanse auteurs klaagt OpenAI aan. Zij zeggen dat het bedrijf achter ChatGPT hun werk onrechtmatig gebruikt om de AI-chatbot te trainen. Bekende schrijvers hebben zich bij deze groep gevoegd, onder wie Game of Thrones-auteur George R.R. Martin.
23-09-2023 – Kees Holierhoek overleden
Op 23 september overleed Kees Holierhoek op 81-jarige leeftijd. Hij was maar liefst dertig jaar lang voorzitter van stichting Lira en ongeveer net zo lang was hij bestuurslid en penningmeester van de Stichting Auteursrechtbelangen. Een markante man en een fenomeen in de wereld van het collectief beheer, die veel van blijvende waarde heeft bereikt voor auteurs. 
28-09-2023 - Hollywood-schrijvers beëindigen staking met veel toezeggingen rondom AI-scripts
Hollywood-schrijvers krijgen een groot deel van de eisen ingewilligd rondom kunstmatige intelligentie en streamingdiensten. De schrijversvakbond staakt al maanden, onder andere vanwege de angst van scenarioschrijvers over de invloed van AI op de filmindustrie.
06-10-2023 – HR: BumaStemra maakt geen misbruik van machtspositie in zaak over verschillende tarieven voor bedrijfs- en particuliere streaminglicenties
Buma en Stemra / ABMD c.s. – Een groep aanbieders van muziekdiensten voor bedrijfsmatig gebruik, stelde zich op het standpunt dat BumaStemra misbruik maakt van haar machtspositie door niet op te treden tegen bedrijven die particuliere licenties om muziek te streamen bedrijfsmatig gebruiken, waardoor er in feite ongelijke tarieven op de zakelijke markt golden. De Hoge Raad vernietigt een eerder arrest terzake van het Hof.
13-10-2023 - Toezichtsrapport 2022: tijd voor herijking toezichtsbeleid
De cbo-sector kan wederom een mooi jaarrapport van de toezichthouder overleggen: kosten-efficiency ruim onder de norm, transparantie op orde, heel weinig klachten. Volgens de cbo’s is het tijd voor herijking van het toezichtsbeleid.
13-10-2023 - Update Atresmedia fix - Minister wijst verzoek tot verstrekken verruimde licentie door Sena af
Sena werkt al geruime tijd aan een oplossing voor de problematiek die is ontstaan als gevolg van het Atresmedia-arrest van het Europese Hof van Justitie. Vanwege de nog voortdurende juridische onduidelijkheid over de wijze waarop het Atresmedia-arrest geïnterpreteerd dient te worden, heeft de Minister voor Rechtsbescherming er op advies van de landsadvocaat voor gekozen om - met het oog op mogelijke proces- en aansprakelijkheidsrisico’s – niet bij AMvB een verruimde licentie te verlenen.
31-10-2023 - Zaak Amerikaanse kunstenaars versus AI-beeldmakers grotendeels geseponeerd
Een rechter in Californië heeft een rechtszaak van drie kunstenaars tegen AI-bedrijven Stability en Midjourney geseponeerd. De rechter gooide de zaak niet volledig op slot, maar benadrukte het gebrek aan tastbaar bewijs in de aanklacht. Het legt bloot hoe lastig de nieuwe materie van generatieve AI en gesloten modellen ligt.
31-10-2023 - Streamingdiensten moeten per 1 januari 2024 meer investeren in Nederlandse producties
Grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, moeten 5 procent van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse audiovisuele producties zoals series, films en documentaires. Op 31 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media). De wet gaat in op 1 januari 2024. Dankzij de investeringsverplichting komt er structureel meer geld beschikbaar voor het maken van Nederlandse AV-producties en neemt het aanbod van Nederlandse verhalen toe op streamingdiensten.
09-11-2023 - BREIN stopt met 'anoniem' waarschuwen, valt terug op 'lik op stuk' beleid - BREIN
BREIN maakt niet langer gebruik van het 'FLU-protocol' om frequente en langdurige uploaders te detecteren en eerst 'anoniem' te laten waarschuwen alvorens echt tot handhaving over te gaan. Omdat de rechter heeft geoordeeld dat er geen grondslag is om van tussenpersonen te eisen dat zij een waarschuwing doorsturen zonder dat een rechtsvordering kan worden ingesteld, ziet BREIN zich genoodzaakt terug te vallen op haar gebruikelijke beleid.
11-11-2023 - Akkoord filmstudio's en SAG-AFTRA: Hollywood komt weer in beweging
De leden van de vakbond van Amerikaanse acteurs SAG-AFTRA gaan mee in het akkoord dat onderhandelaars eerder deze week sloten met de filmstudio's. Daarmee komt aan einde aan bijna vier maanden staking door acteurs. 
20-11-2023 - Uslu verhoogt subsidieplafonds fondsen en instellingen voor Fair Pay
De Rijkscultuurfondsen, bis-instellingen en musea binnen de Erfgoedwet krijgen in totaal € 36,4 miljoen extra voor Fair Pay. Daartoe worden de subsidieplafonds van deze instellingen verhoogd. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) baseert zich hierbij op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Kunsten '92. De precieze verdeling staat in een brief die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
24-11-2023 - Basisschool leerlingen krijgen weer voorlichting over auteursrecht via MediaMasters
Dit jaar hebben 188.000 leerlingen uit groep 7 en 8 meegedaan aan MediaMasters, een educatieve game die gespeeld wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid die liep van 10 t/m 17 november. Dat is weer meer dan vorig jaar, ruim de helft van alle groepen 7/8 in Nederland deed mee. De Federatie Auteursrechtbelangen heeft net als in voorgaande jaren weer 'mediamissies' (vragen) over auteursrecht aangeleverd die in deze game zijn verwerkt.
28-11-2023 - RAAP-arrest: Artiesten en labels sporen EU aan in actie te komen
Muzikanten en producenten uit de belangrijke Europese landen bundelen hun krachten en roepen de EU op om nu met een flexibele oplossing te komen voor de gevolgen van het RAAP-arrest, die lidstaten in staat stelt, maar niet verplicht, materiële wederkerigheid toe te passen. Er dreigt 125 miljoen euro per jaar aan muziekinkomsten uit Europa te verdwijnen. 
28-11-2023 Conclusie PG Van Peursem in de zaak Stichting De Thuiskopie tegen HP, Dell en STOBI
Na een diepgaande analyse van PG Van Peursem over de vraag of het maken van 'offline streaming copies', ook wel 'tethered downloads' genoemd, van auteursrechtelijk beschermde werken onder de thuiskopieregeling van art. 16c Auteurswet (Aw) laten vallen, adviseert hij het geding te schorsen en prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie als het voor de Hoge Raad niet al duidelijk is. De uitspraak van de HR wordt verwacht in april 2024.
30-11-2023 – Staatssecretaris Uslu wordt eervol ontslag verleend per 1 december 2023
Staatssecretaris Uslu van OCW heeft de Koning verzocht haar per 1 december 2023 ontslag te verlenen in verband met de aanvaarding van een andere functie. De Koning heeft dit ontslag op de meest eervolle wijze verleend onder dankbetuiging voor de vele door haar bewezen diensten.
01-12-2023 Netwerk Scenarioschrijvers & Dutch Directors Guild presenteren samenwerking Dutch Screenwriters & Directors
De wens om de samenwerking tussen Dutch Directors Guild en Netwerk Scenarioschrijvers Auteursbond te versterken en gezamenlijk te professionaliseren krijgt nu concrete vorm onder de naam: Dutch Screenwriters & Directors (DS&D). Beide verenigingen blijven onafhankelijk van elkaar bestaan, met hun eigen voorzitters, besturen, bureaus en leden.
04-12-2023 - Fair pay praktijkinstrumenten van zes ketentafels: vanaf nu te gebruiken
Tien fair pay voorstellen van zes fairPACCT ketentafels zijn in consultatie geweest en op 27 november gepresenteerd aan stakeholders. De reacties waren positief, in een enkel geval heeft de input geleid tot een kleine technische wijziging. Vanaf nu zijn deze fair pay praktijkinstrumenten concreet te gebruiken.
06-12-2023 – Steven van Weyenberg benoemd tot staatssecretaris van OCW
Steven van Weyenberg (D66) volgt Gunay Uslu op als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
08-12-2023 - Veel verbeterd in 15 jaar VOICE: tijd voor herijking toezicht
In de publicatie 15 jaar VOI©E, monitor 2008-2023, wordt een overzicht gegeven in drie tijdvakken waarin het collectief beheer is geprofessionaliseerd. Naar de mening van VOI©E is er dan ook alle reden om het wettelijk kader en toezichtbeleid te herijken. 
08-12-2023 - Pictoright dagvaardt Meta
Pictoright heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gedagvaard wegens auteursrechtinbreuk. Pictoright vindt dat Meta zijn wettelijke verplichtingen tegenover de door Pictoright vertegenwoordigde beeldmakers niet nakomt en een eerlijke vergoeding moet betalen voor het gebruik van beeld op hun social media-platforms.
09-12-2023 - Voorlopig politiek akkoord EU-eisen ontwikkeling kunstmatige intelligentie
De EU heeft in Brussel een voorlopig politiek akkoord bereikt over de AI Act. Dit zijn Europese eisen en kaders voor kunstmatige intelligentie: een digitale technologie die een steeds grotere rol speelt in de maatschappij en economie. De afspraken worden nog nader uitgewerkt en vastgelegd in wetteksten, onder meer het principe dat AI-ontwikkelaars bij het trainen van hun modellen de auteursrechtwetgeving moeten naleven. 
11-12-2023 – Sena stopt met gedoogbeleid 'rechten-inclusieve' muziek
Sena ziet zich op basis van haar wettelijke taak genoodzaakt om per 1 januari 2024 het gedoogbeleid voor zogeheten 'rechten-inclusieve' muziek te beëindigen. Dit beleid is reeds 3 jaar geleden aangekondigd bij de leveranciers en afnemers van deze muziekdiensten. Sena stelt dat langer gedogen de positie van rechthebbenden in de breedte ondermijnt aangezien deze diensten een lage tariefstelling hebben naast hoge inhoudingspercentages en niet onder het wettelijk toezicht vallen.
13-12-2023 - Europees Parlement: nader onderzoek nodig voor herziening EU-regels voor geoblocking
In het Europees Parlement bleek geen meerderheid te zijn voor afschaffing van de uitzonderingspositie van de AV-sector in de regels voor geoblocking. Men wil eerst meer onderzoek naar de effecten. De AV-sector heeft groot belang bij de uitzonderingspositie, omdat afschaffen ertoe zou leiden dat er minder films en series worden gemaakt.
14-12-2023 - Marcel Gelauff benoemd tot CEO a.i. BumaStemra
Op 8 december heeft de Algemene Ledenvergadering Marcel Gelauff benoemd tot CEO a.i. van BumaStemra. Gelauff vervangt tijdelijk de voorzitter van bestuur en CEO Bernard Kobes.
14-12-2023 - Netflix gaat meer kijkdata openbaar maken
Netflix heeft voor het eerst data gedeeld over hoelang en hoe vaak series en films worden bekeken en toegezegd dit twee keer per jaar te gaan doen. De kijkcijferrapportage bevat alle programma's en films die meer dan 50.000 uur door Netflix-gebruikers zijn bekeken. Het zou gaan om 18.000 titels.
15-12-2023 - Mediabedrijf DPG Media wil RTL Nederland overnemen voor 1,1 miljard euro
Het Belgische mediabedrijf DPG Media wil RTL Nederland overnemen voor 1,1 miljard euro. De voorgenomen overname is nu onder voorbehoud van goedkeuring door ACM en zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken ondernemingsraden.
26-12-2023 - The New York Times klaagt OpenAI en Microsoft aan voor schenden auteursrecht
The New York Times klaagt OpenAI en Microsoft aan omdat artikelen zonder toestemming zouden zijn gebruikt om chatbots te trainen. Volgens de Amerikaanse krant wordt daarmee het auteursrecht geschonden. Ook wordt geëist dat de bedrijven alle chatbotmodellen en trainingsgegevens vernietigen waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal van The Times is gebruikt.
Afscheid van CBO-Keurmerk
Tot slot is in 2023 afscheid genomen van het CBO-Keurmerk dat sinds 2011 door VOI©E-leden moest worden verkregen op bindend advies van het Keurmerkinstituut. Door wijzigingen van de Wet Toezicht sinds 2013 was een grote overlap ontstaan met de wettelijke normen waarop het CvTA toezicht houdt. De VOI©E-leden zagen in het CBO-Keurmerk nog wel een nuttig instrument voor verlicht, risicogericht en meer efficiënt toezicht als het College van de certificatierapporten van het Keurmerkinstituut gebruik zou maken bij de uitvoering van het toezicht. Het besluit van het College van 13 juli 2022 waarin het aangeeft geen rol te zien voor het CBO-Keurmerk bij de uitvoering van het toezicht heeft ertoe geleid dat vanwege onvoldoende toegevoegde waarde het CBO-Keurmerk is beëindigd. In 2022/2023 heeft de certificering door het Keurmerkinstituut voor het laatst plaatsgevonden en konden alle gecontroleerde CBO’s hun certificaat dit jaar voor het laatst voeren. De Keurmerkcriteria en bijpassend normenkader zijn uiteraard behouden voor de interne controle. Met de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland (CAR) zijn afspraken gemaakt met Buma, Sena, Videma en Reprorecht om jaarlijks te rapporteren over de naleving van de normen die het betalende bedrijfsleven aangaan en de resultaten te bespreken.