Bronzen Krokus voor Hester Wijminga

Hester Wijminga heeft op 21 maart bij haar afscheid als directeur van Stichting de Thuiskopie uit handen van VOICE-voorzitter Fred Teeven de Bronzen Krokus ontvangen voor haar grote inzet voor het gezamenlijk belang van auteursrechthebbenden.
“Hester heeft zich 22 jaar met ziel en zaligheid ingezet voor het realiseren, incasseren en verdelen van een thuiskopievergoeding voor alle in aanmerking komende rechthebbenden”, aldus Fred Teeven. Dat zijn er momenteel ruim 47.000, die de vergoeding ontvangen via acht verdeelorganisaties. Teeven vervolgt dat dit nooit een rustige taak is geweest, niet in de laatste plaats door de voortdurende aanvallen van betalingsplichtigen op de bestaansgrond van Thuiskopie. Teeven spreekt zijn grote bewondering uit voor hoe zij altijd schijnbaar blijmoedig dit alles trotseerde en optimistisch en onverzettelijk door ging de gezamenlijke belangen te behartigen. 
In haar dankwoord memoreert Hester Wijminga twee eerdere ontvangers van de Bronzen Krokus, die beiden niet meer onder ons zijn maar voor haar van grote betekenis zijn geweest als collega’s en mentoren: André Beemsterboer en Cees Vervoord, aan wie zij zeer goede herinneringen bewaart.

De Bronzen Krokus

De Bronzen Krokus is een idee van de Haagse kunstenaar Paul van Solingen, uitgevoerd door beeldend kunstenaar Loek Bos in opdracht van de gemeente Den Haag. Het eerste exemplaar is op 12 juni 2009 door de gemeente Den Haag uitgereikt aan de toenmalige prinses Máxima bij gelegenheid van de herstructurering van het Lange Voorhout, waar de krokussen in het voorjaar rijkelijk bloeien. VOI©E en de Federatie Auteursrechtbelangen hebben hun zetel aan het Lange Voorhout in Den Haag. Het was een idee van de eerste voorzitter van VOI©E Aad Kosto om dit beeldje te schenken aan personen die van grote betekenis zijn geweest voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van auteursrecht en/of naburige rechten. 

21-03-2024