Uitvoering tweede tranche Steunfonds Rechtensector

Vorige week kon worden gemeld dat de minister van OCW bij beschikking van 14 juni € 10.000.000 subsidie heeft verleend aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen voor fase II. De uitvoering is onmiddellijk in gang gezet.