eWERKGROEP

In 2019 is de eWerkgroep ingesteld, gericht op innovatie en ict.
Het innovatiedeel betreft de impact van disruptieve technologieën, zoals Blockchain en Artificial Intellegence, terwijl ict gaat over het toepassen van of omgaan met informatietechnologie op werkprocessen waar alle CBO’s mee te maken hebben, zoals dataprocessen, beveiliging, authentificatie en privacy.

In 2020 is een partnerschap aangaan met 4Net, dat al voor een aantal CBO’s werkt, om ons te helpen bij het signaleren van ontwikkelingen die impact op onze sector krijgen, kennisdeling en harmonisatie van innovatieve diensten en producten. Daaruit is als eerste project de 2 factor authenticatie tool voorgekomen.

De werkgroep inventariseert periodiek bij de leden waar wensen over informatie en mogelijkheden tot samenwerking liggen.

In juni 2022 heeft een - door corona eerder uitgestelde - masterclass datastrategie plaatsgevonden.