Reglement Geschillencommissie auteursrechten zakelijk

Als gevolg van de Richtlijn collectief beheer inzake de voorwaarden voor multiterritoriaal licentiëren van online muziekaanbieders moesten nog twee geschillencommissies worden aangewezen: de Geschillencommissie auteursrechten zakelijk voor geschillen tussen Buma en de muziekaanbieders en de Geschillencommissie van Buma voor geschillen tussen Buma en rechthebbenden of hun CBO’s. De hiervoor benodigde aanpassing van het reglement van de Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk is aangegrepen voor een evaluatie van het reglement. Eind 2021 zijn hierover afspraken gemaakt met de Commissie auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland, de stichting de Geschillencommissie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
De voor de aanwijzing benodigde AMvB is per 1 april 2022 in werking getreden.