Compensatieregeling CBO's voor verplicht gesloten bedrijven

De Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma hebben met wederzijds begrip voor elkaars positie zowel in 2020 als 2021 afspraken gemaakt over een COVID 19-compensatieregeling.
De coronacrisis levert veel ondernemers grote schade op. Veel sectoren, zoals de horeca, evenementen, detailhandel en cultuursector hebben te maken gehad met de gevolgen van de coronamaatregelen. Ook de rechthebbenden die door Buma, Sena en Videma worden vertegenwoordigd (artiesten, componisten, muziekuitgevers en -producenten, rechthebbenden op tv-producties) lijden hieronder.

De Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma zijn daarom, evenals in 2020, met wederzijds begrip voor elkaars positie met elkaar in gesprek gegaan en hebben wederom afspraken kunnen maken over een compensatieregeling die wordt toegepast op de licenties aan individuele ondernemingen en op de collectieve contracten met brancheorganisaties: het COVID 19 Convenant 2021.

De regeling houdt het volgende in:
1. In verplicht gesloten sectoren met commercieel publiekstoegankelijke ruimten vindt 100% compensatie van de licentievergoeding plaats over de door de Rijksoverheid verplicht gesloten periode als gevolg van Covid-19.
Indien er sectoren zijn die op grond van de verplicht gesloten periode 15 december tot en met 31 december 2020 nog niet gecompenseerd zijn door Buma en Sena, zal een aanvullende compensatie door Buma en Sena worden meegenomen in de afhandeling van de compensatie over de verplicht gesloten periode 2021.
2. Voor alle commerciële instellingen met publiekstoegankelijke ruimten waarbij sprake is van specifieke verplicht gesloten bedrijfsonderdelen op last van de Rijksoverheid, vindt compensatie plaats van 100% van de desbetreffende licentievergoeding over de verplicht gesloten periode welke staat vermeld op Rijksoverheid.nl.
Hieronder vallen bijvoorbeeld licenties voor het gebruik van muziek- en/of Tv in het horeca- en fitnessgedeelte van:
o Hotel
o Recreatiesector
o Zwembaden
o Tuincentra
o Detailhandel

De volledige tekst van het door VNO-NCW, MKB Nederland en VOI©E ondertekende COVID 19 Convenant 2021 vindt u hier.

Vanwege de nieuwe lockdown eind 2021 / begin 2022 sturen Buma, Sena en Videma geen facturen naar sectoren die in deze lockdown zitten.
Wanneer deze sectoren weer open mogen zullen zij met betrokken brancheorganisaties afstemmen wanneer de licenties voor 2022 in orde worden gemaakt en het moment dat de facturen voor het jaar 2022 verzonden zullen worden.
De compensatieregeling wordt verlengd en geldt voor de gehele periode van verplichte sluiting en zal worden verrekend met de 2022 factuur.