Op de websites van de CBO’s is op de webpagina’s voor gebruikers te vinden welke tarieven waarvoor gelden. Op de pagina’s voor rechthebbenden kan iedereen overigens zien op welke wijze deze gelden worden verdeeld onder de rechthebbenden.

Muzieklicenties

Muzieklicenties voor Buma en Sena kunnen online worden geregeld via mijnlicentie.nl, daar kunt u de kosten van de licentie berekenen en de licentie direct afsluiten.
Een overzicht van alle tarieven van Buma/Stemra kunt u hier vinden.
Een overzicht van alle tarieven van Sena vindt u hier.

Zakelijk gebruik tv-beelden

Voor het zakelijk gebruik van televisie in bedrijven en instellingen moet u een regeling treffen met Videma. U ziet hier alle geldende regelingen en tarieven.

Reprorecht

Voor ondernemers en instellingen die kopieën maken en verspreiden voor intern gebruik geldt de reprorechtregeling bedrijfsleven. U vindt de tarieven hier.

Regelingen voor het onderwijs

Voor onderwijsinstellingen is per onderwijssoort alle benodigde tariefinformatie beschikbaar op onderwijsenauteursrecht.nl; daar zijn ook de tarieven van andere regelingen gebruik door het onderwijs te vinden van muziek en video.
De onderwijsinstellingen vinden – ook weer per onderwijssoort – alle tarieven en voorwaarden van de readerregeling hier.

Knipselkranten en -diensten

Ondernemingen en organisaties die een knipseldienst of een knipselkrant hebben, kunnen terecht bij CLIP, een onderdeel van Stichting PRO. De tarieven en voorwaarden vindt u hier.

Reproducties beeldende kunst

Pictoright vertegenwoordigt meer dan 50.000 beeldmakers uit binnen- en buitenland voor wie zij licenties uitgeven als u gebruik maakt van reproducties van beeldende kunst. U vindt hier de tarieven en voorwaarden.
Kunsthandelaren kunnen ook bij Pictoright terecht om het volgrecht bij doorverkoop van beeldende kunst te regelen.

Digitalisering van geschriften

Pictoright en Lira bieden ook regelingen aan voor het digitaliseren van geschriften namens schrijvers en beeldmakers. Tariefinformatie op hun sites en/of op Servicedesk Digitalisering Erfgoed.

Uitzending/doorgifte van filmwerken

Lira, NORMA en VEVAM hebben een gezamenlijke regeling voor de lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken namens resp. scenarioschrijvers, acteurs en regisseurs. Deze regeling is overeengekomen tussen de PAM CBO’s Lira, Vevam en NORMA en RODAP in een Convenant d.d. 22 januari 2015.

Leenrecht

Bibliotheken en andere instellingen die werken uitlenen regelen de daarvoor verschuldigde vergoeding met Stichting Leenrecht. De geldende tarieven vindt u hier.

Thuiskopievergoeding

Fabrikanten en importeurs van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelectronica regelen de thuiskopievergoeding met Stichting de Thuiskopie. Tarieven en voorwaarden vindt u hier.