VOI©E-leden geven volledige openheid van zaken over de inning en verdeling van auteursrechtvergoedingen en de kosten die daarmee gepaard gaan. De belangrijkste gegevens zijn overzichtelijk opgenomen in de factsheets per CBO, waarin links zijn opgenomen naar de jaarverslagen, repartitiereglementen, statuten en andere relevante documenten: