Mr. M.J. (Michel) Frequin, geboren in 1959 te Den Haag, is sinds
1 september 2008 directeur van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E). Vanuit deze functie is hij tevens verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de Federatie Auteursrechtbelangen, het samenwerkingsverband van Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E.

Michel Frequin is sinds 1984 werkzaam geweest als juridisch adviseur en bedrijfsjurist in de uitgeverijbranche, met het auteursrecht als zijn belangrijkste werkterrein.
Na afronding van zijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1984 trad hij in dienst als secretaris van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB), destijds de brancheorganisatie voor de boekenuitgeverij, en was daar verantwoordelijk voor sociale zaken en auteursrecht.

In 1990 maakte Frequin de overstap naar Elsevier NV en in aanloop naar de fusie van de brancheverenigingen in het uitgeverijbedrijf tot het NUV in 1996 keerde hij terug als secretaris Juridische Zaken. Daarnaast was hij directeur van een stichting die individuele juridische diensten tegen kostprijs verleende en directeur van de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO).

Bestuurlijk is Frequin onder meer actief geweest voor de Vereniging voor Auteursrecht en de Stichting Auteursrechtbelangen en maakt hij deel uit van de wetenschappelijke adviesraad van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (IViR).
Michel Frequin treedt ook op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Publicaties
Samen met professor Hendrik Vanhees schreef Frequin in 1999 de Auteursrechtgids voor Nederland en België en in 2005 verscheen van zijn hand de Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk, waarvan in 2015 een volledig herziene editie is verschenen (voor meer informatie zie www.auteursrechtgids.nl).

Foto © Maurits van Hout