De Europese Commissie is gisteren een publieke consultatie gestart over de rol van uitgevers in de ‘copyright value chain’ en de zogenaamde panorama-exceptie.

Het doel van de consultatie is om de wenselijkheid en de impact te peilen van het toekennen van een naburig recht aan uitgevers, en of daarbij nog onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen nieuwsuitgevers en boeken- of wetenschappelijke uitgevers. Dit laatste omwille van de samenhang met ander EU-beleid, met name op het gebied van open access voor wetenschappelijke uitgaven.

De consultatie is daarnaast bedoeld om input te verkrijgen voor de analyse door de Commissie van het huidige wettelijk kader voor de zogenaamde panorama-exceptie.

Deze consultatie vindt plaats in het kader van het streven naar een goed functionerende interne markt, waarin het mogelijk moet zijn voor rechthebbenden om licenties te verlenen en om betaald te worden voor het gebruik van hun (online) content. Zie ook de EC Communication Towards a modern, more European copyright framework van 9 december 2015. 

De consultatie loopt tot 15 juni 2016 en is hier te vinden.

24-03-2016