Wat mag wel, wat mag niet?

Nieuw lesmateriaal zorgt voor een hoge toename in bewustwording en kennis als het gaat over de regels die makers en gebruikers beschermen - het auteursrecht. 45% van de leerlingen vindt het belangrijk dat hier op school les over wordt gegeven en 57% wil er graag meer over weten om goed op de hoogte te zijn van de regels. Voor het volgen van de lessen liggen deze percentages op 24% respectievelijk 21%. Dit blijkt uit onderzoek onder 233 leerlingen van groep 7 en 8, uitgevoerd door FamilyFactor in opdracht van Federatie Auteursrechtbelangen. 

Ver-van-mijn-bed
Teksten kopiëren, muziek, foto’s en video’s gebruiken of delen. Het gebeurt dagelijks door iedereen. Maar wat mag er eigenlijk wel en wat mag zeker niet? In gesprek met leerkrachten en leerlingen blijkt dat ‘auteursrecht’ voor het volgen van de lessen wordt geassocieerd met ‘niet mogen kopiëren van teksten of foto’s’. Dit wordt als een ver-van-mijn-bed-onderwerp ervaren, en irrelevant om meer over te willen weten. Twee leerkrachten: ‘Auteursrecht? Nog nooit bij stil gestaan. Ik kopieer van alles’, ‘Het is net zoiets als fietsen op de stoep, je weet dat het niet mag, maar toch doet iedereen het’. Marit (11 jaar) kijkt er als volgt tegenaan: ‘Ik vind inderdaad dat ik alle muziek, films en plaatjes mag gebruiken die ik online kan vinden. Anders hadden ze het maar niet op internet moeten zetten! Dat doen ze toch zelf denk ik dan’. Dat beeld verandert als kinderen beseffen dat zij zelf ook maker zijn en kunnen worden geconfronteerd met ongewenst gebruik van hun teksten, video’s of foto’s, waarbij auteursrecht kan helpen.

Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
Nieuw lesmateriaal ‘Wijs met media omgaan’ is ontwikkeld door KlasseTV in co-creatie met leerkrachten en leerlingen. Door aansluiting bij de belevingswereld van kinderen is naast bewustwording over de relevantie van kennis over wat wel en niet mag als het gaat om kopiëren, gebruiken en delen van teksten, muziek, foto’s en video’s, ook het kennisniveau sterk verbeterd. Zo denkt 44% van de leerlingen aanvankelijk bijvoorbeeld dat alle foto’s op internet vrijblijvend gebruikt mogen worden. Na de discussies in de lessen is deze overtuiging gedaald tot 16%. En bijvoorbeeld het begrip ‘plagiaat’ is bij slechts 9% van de leerlingen bekend, na de lessen weet 79% de betekenis hiervan. 

Samenwerking met leerkrachten en leerlingen heeft geleid tot een modulair opgebouwd lespakket met compacte lessen: ‘Zo kun je zelf bepalen hoeveel tijd je eraan kunt en wilt besteden’. De lessen bevatten weinig tekst, hebben een focus op film en beeld, en nodigen uit tot interactiviteit. Vlogger Tobias speelt een centrale rol in het lespakket. Zijn gedrag en de onderwerpen die hij aankaart, sluiten aan bij de interessegebieden van kinderen, zoals nepnieuws, foto’s delen via social media, werkstuk maken en privacy. De vlogs in combinatie met stellingen triggeren leerlingen tot nadenken. ‘De kinderen zijn enthousiast. Ze vinden er meteen iets van en dit levert leuke discussies op. Het zorgt voor veel betrokkenheid in de klas!’

Leerkrachten geven aan dat ze zelf ook wat opsteken van de lessen: ‘De inhoud is voor mij ook zeer interessant. Ik heb gemerkt dat ik geen volledige kennis heb op dit gebied’.

Over FamilyFactor
FamilyFactor is gespecialiseerd in kinderen, jongeren, ouders en scholen als doelgroep. Op basis van opgebouwde kennis en in co-creatie met de doelgroep adviseert en begeleidt FamilyFactor organisaties en bedrijven bij de ontwikkeling van hun dienst of product.

Het lesmateriaal is gratis en digitaal beschikbaar via KlasseTV en Gynzy.

08-03-2019