Het College van Toezicht heeft recentelijk de volgende besluiten gepubliceerd: 

- Besluit op verzoek Stichting Leenrecht tot instemming met aanwijzingsbesluiten – 2 april 2019
- Besluit op verzoek d.d. 28 januari 2019 tot goedkeuring gewijzigd bestuursreglement StOPnl – 21 maart 2019

05-04-2019