Het College van Toezicht heeft onlangs de volgende besluiten gepubliceerd: 

- Besluit tot goedkeuring wijziging geschillenreglement Stichting de Thuiskopie – 21 december 2018
Het College besluit tot goedkeuring van het door St¡chting de Thuiskopie voorgelegde gewijzigde geschillenreglement van Stichting de Thuiskopie. Aanleiding voor de wijziging was bezwaar vanuit de
verdeelorganisaties tegen de bepaling dat een uitspraak van de Geschillencommissie voorziet in de exclusieve afdoening van een geschil.
- Besluit tot aanwijzing Sena - 20-12-2018
Het CvTA besluit tot aanwijzing van Sena inzake het openbaar maken van alle door haar gehanteerde standaardlicentieovereenkomsten, alsmede de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen. Tevens besloot het CvTA op 20 december tot het gedeeltelijk intrekken van het besluit (d.d. 27 oktober 2017) op het verzoek tot handhaving van VCR. 
- Besluit op handhavingsverzoek AMP – 20 december 2018
Het CvTA wijst een verzoek om handhaving van All Music Publishing B.V. (AMP) d.d. 12 juli 2018 inzake Sena af.
- Beslissing op bezwaar Mediafederatie – 19 december 2018
Het CvTA concludeert dat een bezwaarschrift van de Mediafederatie d.d. 28 augustus 2018 tegen het besluit van het College (22 juni 2018) tot instemming met een wijziging van een aansluitingscontract van Lira, niet ontvankelijk is. 

03-01-2019