In zijn nieuwjaarsspeech tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van VOI©E op 8 januari blikte scheidend voorzitter Job Cohen terug op zijn ambtstermijn.

“VOI©E vierde dit jaar alweer zijn tienjarig jubileum, waarvan ik de laatste 6,5 jaar voorzitter was. Ik heb het stokje overgenomen van Aad Kosto die een stevig fundament heeft gelegd met een vereniging die er door zijn toedoen vanaf dag één stond en het vertrouwen in de sector heeft hersteld met een indrukwekkend pakket aan zelfregulering.
Dit positieve imago bleek echter in de Tweede Kamer niet opgewassen tegen een aantal – deels in scene gezette en opgeblazen – incidenten rond Buma/Stemra, waardoor de Wet Toezicht in 2013 verder werd aangescherpt dan de VOI©E-leden lief was en is.
In de Eerste Kamer werden daarbij nog wel de nodige vragen gesteld, maar de daadkrachtige staatssecretaris pareerde die kritiek door te wijzen op de brede steun in de Tweede Kamer en de voorbeeldfunctie in Europa, waar de onderhandelingen gestart waren over een Europese richtlijn. 

Toen de aangepaste Wet toezicht van kracht was, kwamen de raderen van VOI©E enigszins tot stilstand. Er was begrijpelijkerwijs sprake van enige metaalmoeheid als het ging om de zelfreguleringsagenda. Er waren ook de nodige interne conflicten, waarbij het niet altijd meeviel om de boel bij elkaar te houden voor de gezamenlijke belangen. 
De hervorming van de Federatie Auteursrechtbelangen onder de bezielende leiding van Pim van Klink heeft daaraan een goede bijdrage geleverd, waardoor met name het dossier auteurscontractenrecht – een potentieel mijnenveld voor de gezamenlijke belangen – in goede banen werd geleid. 

Bij VOI©E speelden ondertussen de implementatie van de richtlijn collectief beheer en de evaluatie van de Wet Toezicht. Die evaluatie gaat leiden tot een nieuwe aanpassing van de Wet toezicht en daar kan mijn opvolger nu, met al zijn ervaring, gelijk mee aan de bak. 
De VOI©E-leden hebben hun zaakjes inmiddels ook qua governance goed op orde en op de valreep van het afgelopen jaar zijn belangrijke resultaten geboekt in de relatie met het betalende bedrijfsleven: een nieuw onderhandelingsprotocol, een akkoord voor vijf jaar over de vergoedingsregeling voor diensten van brancheorganisaties en een principeakkoord tussen Videma, Lira, Vevam en Norma en met VNO-NCW en MKB-Nederland over het via Videma afrekenen van een toeslag voor de makers en acteurs van filmwerken.

We hebben inmiddels te maken met een grotendeels vernieuwd College van Toezicht. Het mag altijd een beetje schuren in de relatie met de toezichthouder, maar ik vind het geen goede ontwikkeling als dit uitmondt in procedures. Ik ben blij met de toezegging van CvTA-voorzitter Ad Koppejan om in gezamenlijk overleg tot een toekomstagenda te komen, waarin mogelijkheden worden verkend voor een efficiëntere manier van toezichthouden. Die agenda zal mijn opvolger snel oppakken.

De afgelopen twee jaar was ik voorzitter van een commissie die met een plan van aanpak is gekomen voor verbeterde samenwerking in de sector en aanscherping van de gezamenlijke ambities. Nee, zeker niet alles daarvan is gelukt, maar we konden het eerste tienjarig jubileum en mijn voorzitterstermijn toch positief afsluiten in een nieuw pand, met een solide financiële basis voor onze collectieve activiteiten, waaronder met name het goede werk van stichting BREIN, een aantal nieuwe initiatieven en een ambitieus activiteitenplan voor het komende jaar.

Ik heb hem al twee keer een taak toebedeeld in mijn overdrachtsagenda, Fred Teeven. Fred, ik ben ervan overtuigd dat jij met jouw drive, kennis en ervaring VOI©E en zijn leden weer stappen verder kan brengen om hen te helpen hun rol nog beter te vervullen en hun positie te versterken. En dat laatste is en blijft toch de reden waarom ik warm liep en loop voor dit werk: het zorgen dat alle partijen in het creatieve proces loon naar werken krijgen tegen zo laag mogelijke kosten.

Ik wens Fred en u allen daarbij in het nieuwe jaar heel veel succes.”

08-01-2019