Profielschets

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij een boegbeeld en schild kan zijn voor de branche van collectieve beheersorganisaties en het vertrouwen geniet en behoudt van politiek en bedrijfsleven.

De voorzitter heeft voldoende gezag binnen de sector en is in staat effectief sturing te geven aan het interne besluitvormingsproces en kan onder druk ingrijpende verbeteringsprocessen managen in een complexe sector die voortdurend sterk in beweging is. Tevens heeft hij/zij het vermogen om intern te verbinden en het onderling vertrouwen te bevorderen. 

De voorzitter heeft voldoende kennis van /affiniteit met het auteursrecht en het naburig recht en kan als woordvoerder voor de sector optreden. 

De voorzitter heeft zich bewezen in lastige overlegcircuits, heeft een breed netwerk.

De voorzitter is een gelijkwaardige gesprekspartner voor Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en heeft een goed oog voor de verhoudingen tussen VOI©E en genoemde organisaties binnen de Federatie Auteursrechtbelangen. 

De voorzitter is vanaf 1 januari 2019 flexibel inzetbaar en is gemiddeld één dag per week beschikbaar. 

Procedure
De algemene vergadering benoemt de onafhankelijke voorzitter van de vereniging. Het streven is dit te doen in de vergadering van 11 december a.s.
De voorbereidende werkzaamheden worden verricht door een benoemingscommissie, bestaande uit Cees Vervoord, Felix Rottenberg, Markus Bos en Vincent van den Eijnde.
Uw schriftelijke sollicitatie met cv en nevenfuncties kunt u tot 17 november richten aan VOI©E, Lange Voorhout 57, 2514 EC Den Haag, info@voice-info.nl.
Nadere inlichtingen: Michel Frequin, directeur VOI©E, (070) 310 9101.

02-11-2018