De website van de Auteursrechtgids heeft een update ondergaan. De directe aanleiding voor deze update is de aanpassing van de Auteurswet aan de implementatie van de leesgehandicaptenrichtlijn. Interessanter zijn de ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie die interpretatievragen van gerechtelijke instanties van de lidstaten beantwoordt en er daardoor voor zorgt dat de diverse Europese richtlijnen over auteursrecht in alle EU-landen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en toegepast.

De recente updates bevatten:
-    de laatste stand van zaken bij het richtlijnvoorstel tot modernisering van het auteursrecht en de daarin behandelde thema’s;
-    een overzicht van arresten van het Europese Hof die blijk geven van een ruime(re) betekenis van het begrip mededeling aan het publiek;
-    de verbrede uitzondering voor visueel gehandicapten, waarbij de voorwaarde van een billijke vergoeding is vervallen.

Daarnaast is er ook andere aanvullende informatie te vinden, zoals checklists voor toegestaan gebruik onder wettelijke voorwaarden, aanknopingspunten voor vergoeding van hergebruik uit bestaande uitgaven, bouwstenen voor de exploitatieovereenkomst en informatie over de diverse geschillencommissies die de sector rijk is, waaronder de geschillencommissie auteurscontractenrecht die recent tot een eerste uitspraak is gekomen. Bij de bouwstenen voor de exploitatieovereenkomst is een geactualiseerde versie opgenomen van de vindplaatsen voor model- en voorbeeldcontracten.

16-08-2018