In haar eerste twee uitspraken heeft de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht een beroep op de bestsellerbepaling van resp. de scenarioschrijfster en de regisseur van de speelfilm Soof 2 gehonoreerd en een 5% hogere vergoeding uit de opbrengsten toegewezen. 

De commissie kon geen uitspraak doen over de verhouding tussen de overeengekomen vergoeding van de scenarioschrijfster en de regisseur ten opzichte van de opbrengsten in de gehele filmketen. Wel heeft de commissie uitgesproken dat ten opzichte van de exploitatie-opbrengst van de producenten de overeengekomen royaltyvergoeding van de beide makers van deze opbrengst ernstig onevenredig is.

Wordt het geschil niet binnen drie maanden nadat afschrift van de uitspraak van de geschillencommissie aan partijen werd verzonden bij de rechter aanhangig gemaakt, dan wordt hetgeen in de uitspraak is vastgesteld na het verstrijken van deze termijn geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.

Zie ook het persbericht van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht; de volledige uitspraken zijn hier te vinden.

02-08-2018