De vaste commissie voor J&V van de Tweede Kamer heeft op 4 oktober 2018 een Algemeen Overleg Auteursrecht geagendeerd. Op de agenda staan de evaluatie Wet Toezicht, afspraken rechthebbenden en ISP's over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films, recente ontwikkelingen (portabiliteitsverordening, leesgehandicaptenrichtlijn, privékopiëren) en de eerste bevindingen Wet auteurscontractenrecht.

Het AO is openbaar en vindt plaats van 10:00 - 13:00 uur in de Groen van Prinstererzaal.

U vindt hier de convocatie en de agenda.

05-07-2018