Auteursrechtinbreuk op luchtfoto

donderdag 30 juli 2020

3.3. [gedaagde] heeft de foto zonder toestemming van [eiser] in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding op haar website geplaatst. Door zo te handelen heeft zij inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten en dat is onrechtmatig. Daarom kan zij worden aangesproken voor schadevergoeding. Dat [gedaagde] niet te kwader trouw zou hebben gehandeld, doet hier niets aan af. Ook het onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.

Journalistiek heeft een Prijs. Het vervolg

donderdag 30 juli 2020

Hoe staat Journalistiek heeft een Prijs er nu voor, nadat corona de wereld op z'n kop zette? Leveren de gesprekken met mediabedrijven over een betere positie van freelancers al iets op? Zes vragen over Journalistiek heeft een Prijs (JHEP) en de beweegredenen van freelancers uit de onderhandelingsdelegatie. jhep onderhandelaars 3 small.

Blendle is overgenomen door Franse concurrent Cafeyn

donderdag 30 juli 2020

x

Spotify heeft bijna 300 miljoen gebruikers

woensdag 29 juli 2020

x

Podcasters, pas op voor copyright claims

woensdag 29 juli 2020

x