Klachten van rechthebbenden

Alle VOI©E-leden met aangesloten rechthebbenden hebben een onafhankelijke geschillencommissie rechthebbenden. Uiteraard hebben zij eerst een interne procedure waarin de CBO uw eventuele klacht of vraag zo snel mogelijk zelf met u wil oplossen. Procedure en voorwaarden zijn geharmoniseerd in artikel II.8 van de Keurmerkcriteria). Informatie over de geschillenregelingen voor rechthebbenden vindt u op de desbetreffende websites van de organisaties, hieronder per CBO de vindplaats:

 

Klachten van gebruikers/betalingsplichtigen

Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met de organisatie waarop uw klacht betrekking heeft. De navolgende links verwijzen u direct naar de klachtenprocedures van de organisaties. Deze zijn gebaseerd op de klachten- en geschillenregeling voor gebruikers zoals vastgelegd in het artikel II.7 van de Keurmerkcriteria.

 

Geschil over in rekening gebrachte vergoeding

Indien na of tijdens de klachtenafhandeling door de desbetreffende organisatie een geschil ontstaat over de toepassing van een op of na 1 oktober 2011 in rekening gebrachte vergoeding, kunt u dit geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten.

Sinds 1 juli 2013 kunt u bij de Geschillencommissie Auteursrechten ook geschillen over de billijkheid van de hoogte van een op of na 1 juli 2013 in rekening gebrachte vergoeding aanbrengen.

Overige klachten en vragen

Als u van mening bent dat uw klacht niet (correct) door de organisatie is behandeld of als u vragen hebt over de afhandeling van klachten en geschillen in het algemeen of vragen over waar u het beste terecht kunt, kunt u dat via onderstaand formulier aan ons kenbaar maken:

 

VEVAM

 

VEVAM