In antwoord op vragen van de leden Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Astrid Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat de Staat te weinig doet tegen piraterij, geeft de minister aan graag bereid te zijn binnen afzienbare tijd een overleg te entameren op zijn departement om partijen nader tot elkaar te brengen. Partijen zullen daartoe worden uitgenodigd, nadat de minister hun de gelegenheid heeft geboden met elkaar van gedachten te wisselen over de juiste randvoorwaarden voor die samenwerking.

Met de beantwoording van deze Kamervragen doet de minister tevens de toezegging van staatssecretaris Teeven gestand, dat de Kamer zou worden geïnformeerd over het onderzoek naar en overleg met sector, stakeholders en gebruikers over het waarschuwen van consumenten op het moment dat zij een illegale site benaderen. Teeven deed deze toezegging eind 2014 in antwoord op vragen die toen ook door Jeroen van Wijngaarden waren gesteld naar aanleiding van de sterke groei van Popcorn Time.

Seminar Legaal aanbod - de norm
De eerste stap was het een seminar ‘Legaal aanbod – de norm’ op 13 november 2015, waarin voorbeelden van campagnes uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken werden gepresenteerd.
De minister heeft de indruk dat rechthebbenden en internet-service-providers ervoor open staan met elkaar in gesprek te gaan om afspraken over samenwerking te maken. “Beide groeperingen hebben belang bij een omvangrijk legaal aanbod. Het downloaden uit illegale bron moet daarvoor worden ontmoedigd. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking indachtig hun gerechtvaardigde belangen en met inachtneming van bestaande juridische kaders (zoals regels die de privacy van consumenten borgen), evenals in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, tot de mogelijkheden behoort. Met de organisatie van het seminar is volgens mij een eerste stap in de richting van samenwerking gezet.” 
De volgende stap is het door de minister aangekondigde vervolgoverleg. 

De volledige antwoorden op de Kamervragen leest u hier.

01-02-2016