De Federatie Auteursrechtbelangen heeft wegens gebleken succes besloten haar communicatieactiviteiten gericht op het onderwijs voort te zetten. Bestuur en Raad hebben afgelopen vrijdag ingestemd met een follow-up van de pilot met KlasseTV, die vorig jaar november tijdens de Week van de Mediawijsheid is uitgebracht.

Uit kwalitatief onderzoek onder leerlingen, docenten en ouders is gebleken dat het pilot-filmpje van KlasseTV, waarin een vlogger figureert, positief is ontvangen. Het paste goed in de belevingswereld van de leerlingen en nodigde uit tot discussie zowel in de klas als met de ouders, die ook aangaven dat ze meer over auteursrecht wilden weten. Samen met KlasseTV zal de Federatie een lespakket met een nieuwe serie filmpjes ontwikkelen voor leerlingen van groep 7/8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Auteursrecht is inmiddels een vast thema geworden in de Week van de Mediawijsheid, die dit jaar plaatsvindt van 18 tot en met 25 november.

In haar jaarverslag 2015 rapporteert de Federatie over de communicatie-activiteiten rondom thecontentmap.nl in het afgelopen jaar met de focus op jeugd en onderwijs. Het ministerie van OCW had hiervoor een subsidie van 75.000 euro beschikbaar gesteld. Voorzitter Pim van Klink: "Daarmee wordt ingezet op een groep die opgroeit met het idee dat alles wat op het internet beschikbaar is, ook gratis te gebruiken is. Deze ‘generatie gratis’ moet bewust gemaakt worden dat de makers van creatieve producten ook een eerlijke prijs voor hun arbeid verdienen." 

24-06-2016