De Eerste Kamer gaat zich buigen over het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn collectief beheer, dat vorige week met een meerderheid van stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. 


Een voorbereidend onderzoek staat op 27 september geagendeerd bij de commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer.


30-06-16