In zijn voorwoord op het VOI©E-jaarverslag over 2015 schrijft voorzitter Job Cohen dat het collectief beheer en zijn organisaties in rustiger vaarwater terecht komen. Het jaarverslag laat die positieve ontwikkeling op tal van betrokken velden zien.

De voorzitter geeft aan dat VOI©E zich steeds meer ontwikkelt als expertisecentrum, dat ook het afgelopen jaar kon worden ingezet om op uiteenlopende terreinen voorlichting te geven, ideeën uit te wisselen, feiten te verzamelen en te delen en zo de kwaliteit van de branche te helpen versterken. Het jaarverslag 2015 laat de ontwikkeling op tal van die betrokken velden zien. Veelal is er sprake van voortgang, zij het soms met kleine stapjes. Maar meer en meer heerst het gevoelen dat het collectief beheer en zijn organisaties in rustiger vaarwater terechtkomen, dat collectieve afdrachten redelijk zijn, en dat redelijke handhaving acceptabel is. 

Lees hier het jaarverslag 2015.

10-06-2016