De vaste commissie voor EZK heeft op 5 juli een aantal vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd over de geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor concurrentievermogen en onderzoek op 16 en 17 juli 2018, waaronder een vraag over verbetering auteursrechtrichtlijn.

(Selectie uit inbreng verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamercommissie voor EZK van 5 juli jl.:)

"De leden van de VVD-fractie vragen naar aanleiding van het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018 naar de appreciatie van de staatssecretaris van het krachtenveld voor de door Nederland gewenste verbeteringen op het voorstel voor een Richtlijn Auteursrechten in de Digitale interne markt. Welke andere mogelijkheden ziet de staatssecretaris om dit voorstel te verbeteren zodat platforms van wie in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij maatregelen treffen om te voorkomen dat gebruikers daarop auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden (bijvoorbeeld in de vorm van memes of GIF’s), voldoende rechtszekerheid wordt geboden?"

05-07-2018