Op 7 juni is de internetconsultatie over wijziging van de Wet Toezicht collectief beheer gesloten. In totaal zijn tien openbare reacties ontvangen, onder meer van VOI©E, VCR, Platform Makers, Vereniging NLconnect en NLPO. 

VOI©E geeft in zijn reactie aan dat het voorstel onvoldoende rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen: de internationalisering van de markt, de toenemende concurrentie en de versterking van de invloed en keuzevrijheid van rechthebbenden, mede om die concurrentie met collectief beheer te bevorderen. De belangrijkste verandering is dat er nu een richtlijn collectief beheer is: om een Europees gelijk speelveld te realiseren zou de Nederlandse wet Toezicht volledig binnen dit Europese kader moeten worden gebracht. 
Nu gaat de Nederlandse wet verder dan de Europese richtlijn en Nederland zou in lijn met het Kabinetsbeleid deze kop op de richtlijn collectief beheer moeten verwijderen om de Nederlandse rechthebbenden bij de uitoefening van collectief beheer een gelijk speelveld te bieden. “Verwijdering van de kop op de richtlijn in combinatie met gecontroleerde zelfregulering is geen verzwakking van het overheidstoezicht en zal leiden tot grotere efficiency van het toezicht en is in lijn met de grotere eigen verantwoordelijkheid die CBO’s hebben gekregen met de inwerkingtreding van de richtlijn collectief beheer”, aldus VOI©E. 

De leden van VOI©E staan in beginsel positief tegenover de voorgestelde wijzigingen die het College in staat moeten stellen zijn middelen en capaciteit optimaal in te zetten. Groot bezwaar maken zij tegen het voorstel om het toezicht bijna volledig door de CBO’s te laten bekostigen. VOI©E maakt zich met name grote zorgen over de negatieve effecten die dit kan hebben op het in deze zo belangrijke beeld van de onafhankelijkheid van het College. 

Lees de volledige reactie van VOI©E hier.
De overige openbare reacties vindt u hier.

08-06-2018